Címke: szakértő

A szakértői díjjegyzékekkel kapcsolatos gyakori problémák a szakértői díjmegállapító végzések tükrében

Az igazságügyi szakértők a szakértői véleményük beterjesztésével egyidejűleg díj- és költségjegyzéket is beterjesztenek, melyben kérik a szakértői munkadíjuk és költségeik megtérítését. A kirendelő hatóság feladata a díj- és költségjegyzékek az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet szabályaira figyelemmel történő megvizsgálása, és döntés a díj- és költségjegyzék elfogadhatóságáról. Az igazságügyi szakértők a díjjegyzékeik benyújtása során több okból hibázhatnak, mely a díjjegyzékük hiányainak pótlásához, vagy szakértői díj- vagy költségigényük a díjjegyzéktől eltérő megállapításához vezethetnek. A szakértők által elkövetett hibák közül több igen gyakori. A tanulmányunkban a szakértők által benyújtott díjjegyzékek jellemző hibáit gyűjtöttük össze a Gödöllői Járásbíróságon szerzett több...

Az igazságügyi orvosszakértői tevékenység a halottszemle és a halottakkal kapcsolatos eljárások során a vonatkozó jogszabályok tükrében

Az igazságügyi orvosszakértő feladata az egyes büntetőeljárásokban felmerült szakkérdések megválaszolása. A szakértő a kirendelő szervek munkáját segíti, szakvéleménye gyakran egy-egy bírói ítélet alapjául szolgál. A tanulmány röviden bemutatja az igazságügyi orvosszakértői tevékenység történetét, jelentőségét, feladatait és jogi szabályozását néhány jogszabályon keresztül. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A pszichopatológia alapfogalmai – az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény elkészültéhez és megértéséhez vezető út

Érdekes kérdés mind a büntetőjog, mind a polgári jog területén az igazságügyi elmeorvos szakértő és a jogalkalmazó együttműködése. Az írás témája a kompetenciakörök elemzése és annak megvilágítása, hogy milyen út vezeti el a szakértőt véleménye megalkotásához, a jogalkalmazó pedig hogyan juthat el a szakvélemény helyes értelmezéséhez. A szakmai megállapítások tekintetében dr. Baraczka Krisztina, az orvostudományok kandidátusa, igazságügyi elmeorvos szakértő egyetértése mellett készült. A munka jogi megfelelőség tekintetében dr. Tóth Éva nyugalmazott kúriai és ítélőtáblai tanácselnök szakmai felügyelete mellett készült. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2