A tanulmány a baleset fogalmának kifejtését követően az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés eseteit veszi részletesen sorra, kitérve ezek kapcsán az irányadó bírói gyakorlatra. Arra keresi a választ, hogy mely szempontok mentén minősül a baleset üzemi balesetnek és mely esetekben kizárt annak megállapítása. A Szerző ismerteti az üzemi baleset felmerülése esetén annak jelentésére, kivizsgálására, nyilvántartására és végül megállapítására vonatkozó legfontosabb szabályokat. Végezetül a tanulmány kitér a 2021. évben feltárt üzemi balesetek/foglalkozási megbetegedések statisztikai adataira is.

A Szerző bírósági titkár.