Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


gyermektartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése

osmi # e-mail 2018.03.14. 16:35

Köszönöm.

SaireyVMK # e-mail 2018.03.14. 14:20

És igen. A teljes(halálig tartó) elmaradás behajtható szerintem. (Amennyiben a rosszhiszeműséget a bíróság megállapítja) Ha nem, akkor csak az ingatlan adás-vételig történő tartozás az ,ami behajtható, hisz a végrehajtási joggal ellátott ingatlant vásárolta meg.(Legalábbis szerintem)

SaireyVMK # e-mail 2018.03.14. 14:17

Akkor feltehetőleg a bejegyzett végrehajtási jog tudatában "vette meg" a felesége,tehát van értelme folytatni a vht. (Szerintem) Mivel rokonok közti(férj-feleség) adásvételről van szó, a rosszhiszeműség sem zárható ki. Valószínűleg bíróságra fog kerülni a dolog.

Én folytatnám a vht. (Szerintem)

osmi # e-mail 2018.03.13. 22:56

Akkor még a férjé (apa)volt.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.03.13. 20:19

Hogyan jegyeztek be az özvegy tulajdonára végrehajtási jogot?

www.kbs-ugyved.hu

osmi # e-mail 2018.03.13. 20:02

Tisztelt Hozzáértők!
Az alábbiakban kérem a segítségeteket;

Nagykorú gyermekem apja elhalálozott, jelentős összegű gyermektartásdíj elmaradással. A végrehajtónál bejelentettem a halálát,aki kiállította az addig esedékes tartozást tartalmazó papírt.
A hagyatéki eljárásban a közjegyző nem foglalkozott a dologgal.Tartozások voltak, ingatlan nem, mert az apa a halála előtt két évvel adásvételi szerződéssel eladta a közösen lakott lakásukat a feleségének, aminek tulajdoni lapján elmaradt tartásdíj miatt végrehajtási jog van a javamra bejegyezve. A halál időpontjáig számolt tartozás ennél jóval több.
Kérdésem; esélyes-e a teljes ( apa haláláig) számított gyerektartásdíjhoz jutás vagy egyáltalán a - most már az özvegy ingatlanára jegyzett - jóval kisebb összegű - végrehajtási joggal biztosított követelésem kielégítése?
Érdemes-e a vht.folytatásának kérése?
Köszönöm.

ObudaFan # e-mail 2018.01.23. 06:53

Figyelembe fogják venni a gyermek állapotát.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

zita74 # e-mail 2018.01.23. 06:01

Tönbbször olvastam már itt, hogy a bíró szubjektív döntést hoz. Ha már a törvény nem tér ki normálisan a sérültek továbbtanulási lehetőségeire, akkor egy bíró itt hagyni fogja elveszni egy sérült esélyét egy teljesebb életre? Értem ezt alatt, hogy gyerektartásnak minősüljön. Én szorítok, hogy egy ilyen fiatal tanulhasson. Engem így neveltek. A magyar törvényeket nem ? (lehet nevelni?) Vagy annyira kevés sérült tanulna? Ha meg kevés tanul,akkor nem beleférne? Neki is és a társadalomnak is az lenne az érdeke, hogy teljes élete legyen. Szorítok, Sokk!

zita74 # e-mail 2018.01.23. 06:01

Tönbbször olvastam már itt, hogy a bíró szubjektív döntést hoz. Ha már a törvény nem tér ki normálisan a sérültek továbbtanulási lehetőségeire, akkor egy bíró itt hagyni fogja elveszni egy sérült esélyét egy teljesebb életre? Értem ezt alatt, hogy gyerektartásnak minősüljön. Én szorítok, hogy egy ilyen fiatal tanulhasson. Engem így neveltek. A magyar törvényeket nem ? (lehet nevelni?) Vagy annyira kevés sérült tanulna? Ha meg kevés tanul,akkor nem beleférne? Neki is és a társadalomnak is az lenne az érdeke, hogy teljes élete legyen. Szorítok, Sokk!

Sokk # e-mail 2018.01.17. 18:51

Nagyon jó dolog hogy itt segítetek! Köszönöm!

ObudaFan # e-mail 2018.01.17. 18:13

De, ő is köteles részt venni a tartasban

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Sokk # e-mail 2018.01.17. 17:31

Az természetes, hogy én tartom el, eddig is én neveltem,"tartottam", ezután is fogom. Édesapja fizetett eddig tízezer forint gyerektartást. Csak tőlem kérhető a rokontartás, édesapjától nem? Vele nem lehet megbeszélni, semmit nem akar fizetni.

ObudaFan # e-mail 2018.01.17. 16:36

Ez kétségtelen. Ezen a címen nem is fog neki járni tartásdíj.
A kérdés viszont az, hogy a tartós betegsége mellett szert tud-e tenni a megélhetéséhez szükséges mértékű jövedelemre. Ha igen, akkor nem jár neki tartás. Ha nem, akkor viszont rokontartás járhat neki tőled. És annak a mértéke nem biztos, hogy sokkal kevesebb lesz, mint az eddigi.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Sokk # e-mail 2018.01.17. 16:33

Igen, lényegében a jogosultságról akartam kérdezni. Esetünkben nem lehet alkalmazni a továbbtanuló nagykorú gyermek tartására vonatkozó szabályokat? "(2) Az (1) bekezdés szerinti tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok folyamatos végzése. Nem érinti a tanulmányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosultnak nem róható fel. A digitális oktatás, heti egyszeri konzultációval, nem minősül életpályára előkészítő....?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.01.16. 20:36

Rossz a kérdés.
Valójában azt akarod kérdezni, megszűnik-e a nagykorú gyerek jogosultsága a tartásra? Szerintem meg, és ezt annak, akinek a kezéhez a gyerektartást fizetni rendelték, be kell jelentenie a bírósának.
(Más kérdés, hogy esetleg a gyerek eredményesen kérhet rokontartást. Az is más kérdés, hogy erről az apával akár meg is lehetne egyezni.)

www.kbs-ugyved.hu

Sokk # e-mail 2018.01.16. 18:25

Üdvözletem! Érdeklődnék, hogy ha a 18 és fél éves, tartós beteg fiam, betegsége miatt nappali rendszerű gimnáziumból átiratkozott felnőtt oktatásra ( heti egyszer kell megjelennie oktatáson), amely elvégzése után érettségi vizsgát tehet, abban az esetben köteles-e az apa továbbra is fizetni a gyerektartást?

szellandi # e-mail 2018.01.16. 13:58

Üdvözlöm! A felnőtt gyermekek után járó tartásdíj megszüntetését még csak most fogjuk bíróságon indítványozni. Érdeklődnék, hogy a tartásdíj megszüntetéséről szóló Határozat dátuma lesz az, amikortól nem vonják az összeget a fizetésből? Visszamenőleg követelheti az apa a kifizetett díjat? (a diploma megszerzése 2017. nyarán történt) Köszönöm a választ!

ObudaFan # e-mail 2018.01.13. 14:37

A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.

Ilyen tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok folyamatos végzése. Nem érinti a tanulmányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosultnak nem róható fel.

A szülő nem köteles nagykorú, továbbtanuló gyermekét eltartani, ha

  1. a gyermek a tartásra érdemtelen;
  2. a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; vagy
  3. ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné.

A nagykorú gyermek érdemtelen a tartásra akkor is, ha a tartásra kötelezettel kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot.

A szülő a huszonötödik életévét betöltött, továbbtanuló gyermekének tartására rendkívül indokolt esetben kötelezhető.

A tartásdíj mértékének meghatározásánál a továbbtanuló gyermek indokolt szükségleteit, saját jövedelmét, vagyoni helyzetét, a tanulmányai folytatásához jogszabály által biztosított kedvezményeket, támogatásokat és a szülők teherbíró képességét kell figyelembe venni.

A továbbtanuló gyermek képzését, tanulmányait biztosító intézmény a tartásdíj fizetésére kötelezett szülőt - kérelmére - köteles tájékoztatni a tanulmányok végzésének fennállásáról vagy megszűnéséről.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

hortobagy # e-mail 2018.01.13. 13:25

Milyen tényezőkön múlik hogy járhat? Pl. ha egyetemista/főiskolás a gyermek? A bíróság dönt erről méltányosságból vagy szubjektíven? Köszönöm a választ!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.01.12. 18:21
hortobagy # e-mail 2018.01.12. 18:06

Szeretném megtudni,hogy 18 éves kor felett jár a gyermektartás. Ha igen, hány éves korig jár?Köszönöm a választ!!!

gerbera317 # e-mail 2017.08.19. 15:07

Aha. Tehát mégiscsak le lehet írni rendesen...

gerbera317 # e-mail 2017.08.19. 14:38

Ezt a "bírói végzés"-t amerikai filmekből szedik a kérdezők, ugye?
Egyébként van ilyen, mert azt az egyezséget valószínűleg bíróság előtt kötötték.
És mik ezek a h-betűk a szövegeidben?

Pisti68 # e-mail 2017.08.19. 14:06

Most néztem át a papírjait, és kiderült, h nincs is Bírói végzés fizetési kötelezettségről, mert a válásnál egyezséget kötöttek e tekintetben.
Futottam egy fölösleges kört.
Viszont, nagyon szépen köszönöm a válaszokat.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.08.19. 11:16

Hogy közvetlenül neki fizess? Az nagyjából rendben lenne, de akkor az anyával szembeni fizetési kötelezettséget meg kellene szüntettetni.

www.kbs-ugyved.hu