Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Elkésett ellentmondás

facsiga77 # e-mail 2017.12.22. 23:12

Fellebbezés elment, több ponton érvelek.

Egyet idézek, kíváncsi vagyok a véleményetekre.

"A Pp99/A. § (9) bekezdés rendelkezik a 106-110.§-ok értelemszerű alkalmazásáról a kézbesítési vélelem megdöntése iráni kérelem elbírása esetében.
A Pp 107.§ (3) bekezdése szerint „Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott cselekményt is.” ez pedig jelen esetben maga az ellentmondás.
Erre vonatkozóan az Fmhtv 32.§ a törvény erejénél fogva biztosítja ezt a jogot, és szabályozza annak előadhatóságát.
A Pp 109.§ (2) bekezdése szerint „Ha az igazolást a törvény kizárja, vagy az igazolási kérelmet elkésetten terjesztették elő, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ugyanez áll akkor is, ha az igazolást kérő - határidő elmulasztása esetében - az elmulasztott cselekményt a kérelem előterjesztésével együtt nem pótolta.”
Ezért ellentmondás hiányában a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet el kellett volna utasítani."

Grave7 #   2017.12.13. 10:40

@facsiga77: A már leírtakban Kovács_Béla_Sándor és Vadsuhanc részletesen kifejtette azt az álláspontot, amit valószínűleg a törvényszék is képviselni fog (láttam már ilyet).
Egyebet nem fűzük hozzá, mert így is túl sok tippet kaptak már a rosszhiszemű adósok.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.12.13. 06:46

Próbáld már megérteni: szabályszerű kézbesítés híján az ellentmondásra nyitva álló határidő el sem kezdődött. Az el sem kezdődött határidő nem múlhatott el.

www.kbs-ugyved.hu

facsiga77 # e-mail 2017.12.12. 22:27

Grave, Gerbera:

Pls nézzetek ide és mondjatok valamit a problémámra.

Vadsuhanc #   2017.12.11. 15:55

Egyébként őszinte meggyőződésem, hogy Te a fmh végrehajtó által történő kézbesítésére alapozod a véleményed.

Vadsuhanc #   2017.12.11. 15:48

..." a jogszabálysértőnek vagy szabályszerűtlennek ítélt kézbesítést meg kell ismételni, miként azt az eljárási cselekményt is, amelyen a fél a hibás kézbesítés miatt nem tudott részt venni..."

Én nem jogászkodom tovább kíváncsian várom én is az esetleges további hozzászólásokat mert engem is érdekel a téma.

facsiga77 # e-mail 2017.12.11. 15:08

Fmh csak ellentmondásra veszítheti el a jogerejét.

fmhtv 36.§ "Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek."

Azaz eleve jogalap nélküli a jogerő hatálytalanítás, főleg hogy a 32.§ újra megnyitja az ellentmondás lehetőségét.
A kézbesítési vélelem megdöntés nem a cselekmény megismétlését kellene hogy magával hozza hanem azt hogy a benyújtott ellentmondás vizsgálatra kerül és nem utasítják el érdemi vizsgálat nélkül.

Az igazolás nem azt kellene jelentse hogy egy cselekmény meg nem történté válik, csak azt hogy a mulasztás jogkövetkezménye nem sújtja azt aki a mulasztását kimentette.
Az elmulasztott cselekményt a tudomásszerzéstől kezdve új határidő szerint meg kell tenni.
Perben sem az történik hogy a keresetlevelet mondjuk újból kiküldik az alperesnek, hanem csak annyit, hogy az ellenkérelmét előadhatja, stb.

Én ezzel érvelek.

Szerintem várjuk meg Gerbera és Grave véleményét, a tiedet kellően KBS-ét félig körbejártuk.
KBS reagálására is kiváncsi volnék.

Vadsuhanc #   2017.12.11. 14:34

De pontosan ez a jogerő vesztette el a hatályát amikor a kézbesítési vélelmet a kötelezett megdöntötte, így nincs jogerős "ítélet " a kezedben így nincs ami megalapozza a végrehajtási eljárást.

Tehát most ott állsz leegyszerűsítve, mint amikor a fizetési meghagyás iránti kérelmedet a közjegyző átvette.

facsiga77 # e-mail 2017.12.11. 14:18

Ez is egy nézőpont.

Viszont tény, hogy az ellentmondás lehetősége újból megnyílt ami a jogszabályból következik.
Az is tény, hogy az ellentmondás elmulasztása jogerőssé teszi az fmh-t.

A végrehajtási lap kiállítása megtörtént, és a visszavonása akkor következett be, amikor a 15 napos ellentmondási határidő eltelt.

Magyarul egyszer már eltelt eredménytelenül, megdönthetetlen kézbesítéssel az ellentmondás lehetősége.

Ez a 36.§ szerint jogerőt jelent, újra visszavonhatatlanul.

Azért kérdezgetem itt ennyire ezt, mert több fórumtémában többször elő lett adva, hogy a 32.§ szerinti ellentmondás a megoldás és nem a kézbesítési vélelem megdöntése.

Ráadásul a pp mulasztás igazolása is elvárja a mulasztott cselekmény pótlását.
Azaz ha igazolja a kézbesítési vélelem valótlanságát, akkor is pótolnia kell 15 napon belül a mulasztott cselekményt azaz az ellenmondást.
Csak úgy a levegőbe nem döntenek kézbesítési vélelmet a perekben sem, hanem azzal párhuzamosan a nem mulasztott cselekményt is be kell tolni.

Persze hangsúlyozom hogy nem vagyok jogász.

Vadsuhanc #   2017.12.11. 13:59

Én röviden úgy látom, hogy Te most a kötelezett (adós) olyan mulasztására akarod alapozni a fellebbezésed, amely mulasztás a kötelezett ( adós ) részéről igazolva lett és ennek az eljáró közjegyző is helyt adott.

Magyarul az FMH elleni ellentmondást a kötelezett elmulasztotta ugyan, de ez nem az Ő hibájából történt.

Vadsuhanc #   2017.12.11. 13:46

Kedves facsiga77!

Gondolom majd kijavítanak, ha butaságot írok.

A jogerőre emelkedett fizetési meghagyás az alapja a végrehajtási eljárásnak. Bírósági ítélettel egyenlő. Azzal, hogy a kötelezett (adós) a fizetési meghagyásnak a kézbesítési vélelmet sikeresen megdöntötte azt jelenti, hogy a fizetési meghagyás nem jogerős, így nem lett volna helye a végrehajtás elrendelésének, ezért a végrehajtási lap visszavonásának van helye.

Mint írtam a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem tárgyában az eljáró közjegyző dönt a Pp. 99/A. és 99/B.§-ának megfelelő alkalmazásával. A közjegyző úgy döntött, hogy a kézbesítési kérelem megdöntésére irányuló kérelem jogos így a Pp. 99/A.§. (7) bekezdés alapján ez ellen Te jogorvoslattal nem élhetsz.

Szintén a Pp ezen szakaszának (8) bekezdése magában foglalja, hogy ..Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére a (3) bekezdés a) pontja alapján a fél terjeszt elő kérelmet, és a bíróság a kérelemnek helyt ad, a vélelmezett kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok és a kézbesítést, illetve a már megtett intézkedéseket, eljárási cselekményeket - a fél kérelmének megfelelően, a szükséges mértékben - meg kell ismételni.

facsiga77 # e-mail 2017.12.11. 13:29

Értem amit írsz, de én azt mondom, hogy a végrehajtási lapra megnyílt ellentmondási lehetőség elmulasztása jogvesztő.

Azaz hiába dönti meg a vélelmet, mert a vh lap kézbesítésére megnyílt ellentmondás elmulasztása ugyanolyan mintha az fmh-ra nem mondott volna ellent.

Ezért a kézbesítési vélelem megdönti az fmh jogerősítését, de a vh lapra megnyílt ellentmondási lehetőségre tekintettel rögtön jogerőssé is válik az fmh.

Azaz marad jogerős kézbesítési vélelem ide vagy oda.
Az fmhtv 32. § pont ezért ilyen amilyen.

Még Gerbera és Grave véleményére lennék nagyon kíváncsi.

Az eddigi beszélgetésünk azért nagyon hasznos, mert így finomodik a fellebbezésem. Illetve egy kérelem is fogalmazódik a közjegyzőnél a 32.§ szerinti ellentmondás elmulasztása miatt a jogerő újbóli megállapítására.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.12.11. 11:44

Kevered a kézbesítési vélelem megdöntését azzal az esettel, amikor a kézbesítési vélelem miatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyással szemben újra megnyílik az ellentmondás lehetősége a végrehajtásról való tudomásszerzéssel.

www.kbs-ugyved.hu

facsiga77 # e-mail 2017.12.11. 10:31

Köszönöm, hogy foglalkoztok velem. :)

Vadsuhanc:

Pont ez történt, vh lapot átvette és az fmhtv 32.§ szerinti ellentmondás nem történt meg.
Az fmhtv 36.§ viszont azt mondja ki, hogy: "Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek."

A 32.§ biztosította az ellentmondás jogát, amivel kötelezett nem élt, ezért a jogerősítés visszavonása a 36.§-ba ütközik.

A vélelem megdöntésnek önmagában nem sok értelme van, mert az fmh kézbesítés igaz megdől, de a vh lap kézbesítés nem dőlhet meg (átvette a címzett) és annál fogva jogerős az fmh ellentmondás hiányában.

KBS:
Szerintem ebben nincs igazad, mert az ellentmondás lehetősége egyszer eltelt a vh lap kézbesítés után, azaz az fmh jogerős a 32. § miatti ellentmondás elmulasztása miatt.

Erre még egy lehetőséget biztosítani szerintem nem lehet.

Ki fog derülni a törvényszék döntése alapján, mert mindenképpen megfellebbezem. 10eFt nem pénz egy ilyen kérdés eldöntéséért.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.12.11. 09:39

Egyébként mindegy is.
Ha a kézbesítési vélelmet sikeresen dönti meg az adós, akkor nem kell ellentmondania (és vh-költséget térítenie) egyidejűleg. Majd a közjegyző kiküldi újra a meghagyást, és a szabályos kézbesítés után ellentmond az adós.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.12.11. 09:35

Hogy ellenőrizzem? :)
A törvényben.

www.kbs-ugyved.hu

Vadsuhanc #   2017.12.11. 09:35

A kézbesítési vélelmet viszont sikeresen megdöntötte a kötelezett ezáltal jelenleg nincs jogerős fizetési meghagyás, amely alapja lenne a végrehajtási eljárásnak, így a végrehajtási lap visszavonását megint csak feleslegesen támadod meg.

Vadsuhanc #   2017.12.11. 08:33

Nem sok értelme van csak akkor, ha be tudod bizonyítani, hogy a jogerős fizetési meghagyás alapján elrendelt végrehajtásban a kötelezett (adós) a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt nem terjesztette elő ellentmondását.

lsd:

2009. évi L. törvény 32. § (1) Ha a fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, és ezért azt a Pp. 99. §-ának (2) bekezdése alapján kézbesítettnek kell tekinteni, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt a kötelezett ellentmondással élhet.

Szerintem.

facsiga77 # e-mail 2017.12.10. 23:17

Hogy ellenőrizzem? :)

Ez van a végzésben:

J O G O R V O S L A T

Ez ellen a végzés ellen külön fellebbezésnek helye nincs.

Nekem olybá tűnik, hogy egyben fellebbezhető a vh lap visszavonással.
Csak nem szeretnék bakot lőni azért érdeklődöm ennyire.
Maga a fellebbezés megvan, csak ez a technikai része problémás az én nem jogász agyamnak.

Magyarul, ha a vh lap visszavonó végzést fellebbezem arra hivatkozva hogy az fmh jogerő visszavonás jogszabályba ütközik, mivel az eltelt határidő ellenére nem történt ellentmondás. Akkor helyesen járok el?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.12.10. 17:28

az fmh-t hatálytalanító végzés - a közjegyző szerint - nem fellebbezhető,
Ellenőrizted? Tényleg nem?

www.kbs-ugyved.hu

facsiga77 # e-mail 2017.12.10. 17:23

Valaki pls nézzen ide és adjon tanácsot.

facsiga77 # e-mail 2017.12.06. 22:24

Van egy érdekes esetem ami ide illik, vh kérő vagyok az ügyben.

Kötelezett a vh lap átvételét követően beadványt adott be amiben a kézbesítési vélelem megdöntését kéri (az jogos volt).
Ellent nem mondott, vh költséget nem fizetett.

Közjegyző hatálytalanította az fmh jogerejét, a vh lapot meg visszavonta, a fmh-t meg újból kiküldi.

Értelemszerűen megy a fellebbezés a közjegyző döntése ellen, mivel az ellentmondás határideje egyszer eltelt eredménytelenül.

Csavar a dologban, hogy az fmh-t hatálytalanító végzés - a közjegyző szerint - nem fellebbezhető, viszont a vh lap visszavonását hiába fellebbezem ha nincs jogerős fmh.

Ti mit tennétek?

Nocsak107 # e-mail 2014.06.03. 23:10

Köszönöm!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.06.03. 23:09

A postára adás dátuma számít, nem a kézbesítésé.

www.kbs-ugyved.hu

Nocsak107 # e-mail 2014.06.03. 22:05

Kedves Fórumozók!

2014. 05. 20-án a végrehajtó személyesen kézbesítette címemen a fizetési meghagyást. 05. 22-én külföldre utaztam, ahonnan tegnap értem haza. A tegnapi nap folyamán ellentmondást fogalmaztam meg a fizetési meghagyás ellen, arra az indokra hivatkozva hogy a követelt összeggel nem tartozom és hogy vitatom a fizetési meghagyás kibocsátásanak jogalapját. A levelet a mai napon adtam postára az eljáró közjegyző címére, elsőbbséggel ajánlva, Szombathelyről Budapestre.

Jó esetben odaér holnapra, azaz a 15. napon 06. 04-én. Rosszabb esetben kicsúszom a határidőből...

Érdeklődöm, hogy az számít-e, hogy mikor adtam fel a levelet (jelen esetben a 14. napon az átvételtől számítva), vagy hogy a közjegyzőhöz mikor ér oda az ellentmondás.

Válaszukat előre is köszönöm!