A közbeszerzésekről szóló törvény várható változásait, a jogterület legproblémásabb, legaktuálisabb kérdéseit vázolták fel a szakma ismert és elismert szakemberei a Jogi Fórum 2008. október 16-17-én megrendezett konferenciáján Budapesten.

A nagysikerű rendezvény első előadójaként Dr. Hubai Ágnes ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó a változással érintett területek közül részletesen áttekintette az átláthatósági megállapodások, a kirívóan alacsony ár, az erőforrás szervezet, és a projekttársaság kérdéskörét, alaposan körbejárva a formai követelmények, a dokumentáció, a nyilvánossági szabályok, a versenyjogi vonatkozások, valamint az előzetes vitarendezés problematikáját.

Dr. Fribiczer Gabriella, a Közbeszerzések Tanácsának munkatársa a közbeszerzési törvény folyamatban lévő módosítása hátterének és várható menetének felvázolását követően részletesen taglalta többek között a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzési eljárás menetében játszott szerepével, a versenyjogi szabálysértésekkel, a bejelentési kötelezettséggel, a hirdetmény-ellenőrzéssel, a hiánypótlásra vonatkozó szabályokkal, a pénzügyi fedezettel és a biztosítékkal, a tárgyalásos eljárással, valamint az új egyszerűsített eljárással kapcsolatban várható változásokat.

A konferencia következő előadását Dr. Vikman László jogász, közbeszerzési szakértő tartotta a sajátos beszerzési tárgyú közbeszerzési eljárásokról, valamint az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások esetén a szerződéskötés során alkalmazandó legfontosabb szabályokról. Az előadó a sajátos tárgyú eljárásokkal kapcsolatosan beszélt a tervek és a tervezés kérdéseiről, a tervpályázatokról, a tervezési szolgáltatás beszerzésének szerzői jogi vonatkozásairól, valamint az ingatlanok és az üzletrészek beszerzéséről. Az építési beruházásokkal kapcsolatosan a prezentáció részletesen áttekintette az építési beruházások szabályozását, és a Kbt-ben rögzített szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket egyaránt, kitért többek között a minőségi követelmények, a fordított Áfa alkalmazása, a pótmunka, a többletmunka, a tartalékkeret szabályozása, az átalánydíjas és tételes elszámolású szerződések kérdéskörére.

A rendezvény első napját Dr. Nyikos Györgyi, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársa, hivatalos közbeszerzési tanácsadó zárta az európai uniós támogatások közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos felhasználásáról tartott előadásával. A téma szakértői alapossággal való körbejárását követően az előadó ismertette hallgatóságával a PPP-projekteket, azok sajátosságait.

Dr. Deli Betty, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a konferencia második napjának nyitó-előadójaként a közbeszerzésekről szóló törvény módosulásának áttekintését folytatva szakértői tapasztalattal beszélt a jogszabály jogorvoslatot érintő rendelkezéseinek várható változásairól.

Dr. Tátrai Tünde, hivatalos közbeszerzési tanácsadó lendületes, szakértelmet és elhivatottságot tükröző prezentációjában az elektronikus eljárási cselekmények, és az elektronikus árlejtés területét, valamint az elektronikus közbeszerzés további fejlődési lehetőségeit ismertette közönségével. Az előadó részletesen szólt az elektronikus közbeszerzés európai uniós és egyéb külföldi országok gyakorlatáról, a terület jogszabályi hátteréről, az új EU irányelvek érvényesülésének lehetőségeiről, valamint az elektronikus közbeszerzés bevezetéséről, gyakorlati problémáiról egyaránt.

A helyben központosított közbeszerzés tapasztalatairól, bevezetésének előnyeiről és hátrányairól Lucsik János, hivatalos közbeszerzési tanácsadó tartott lendületes, szakmai konzultációt generáló előadást. Lucsik János példákkal tarkítottan részletesen beszélt a helyben központosított közbeszerzés jogszabályi hátteréről, előkészítéséről és lefolyásáról, a lefolytatásra jogosult szervezetekről, az adatszolgáltatás, az együttműködés és a képviselet problematikájáról.

A konferenciát Dr. Barna Orsolya, a Fővárosi Önkormányzat munkatársa zárta a zöld közbeszerzés előnyeit és hátrányait, a bevezetéséhez szükséges lépéseket ismertető, szakmai elhivatottságot tükröző előadásával. Az előadó prezentációjában részletesen szólt a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezése és támogatása terén a közszféra szerepéről, a közösségi kezdeményezésekről, az ökocímkékről, a zöld közbeszerzés jogszabályi hátteréről, Budapest Város Fővárosi Önkormányzatának Zöld Közbeszerzési Szabályzatáról, tagállami példákkal szemléltetve, a rövid távú és a hosszú távú célokat felvázolva és hangsúlyozva a zöld közbeszerzés jelentősségéről, jövőjéről.

A résztvevők az előadások teljes hanganyagát és prezentációit letölthetik a konferencia honlapjáról:
http://konferencia.jogiforum.hu/kozbeszerzes/

(Fotó: Fóris Gábor)