Szilveszter napján délután hat órától másnap reggel hat óráig használhatóak a kis és közepes tűzijáték termékek, ám a petárdázás idén sem engedélyezett. A fel nem használt termékeket január 5-ig vissza kell szolgáltatni a forgalmazónak.

A pirotechnikai termékek polgári felhasználása a hatóságok részéről minden évben kiemelten kezelt terület, és aktualitása szinte mindig fokozódik a szilveszteri mulatságok közeledtével. A tűzijáték termékek használatát hazai jogunkban a 155/2003. (X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza részletesen, mely az idei év decemberétől néhány új rendelkezést is tartalmaz. A jogszabály a pirotechnikai termékeket úgynevezett pirotechnikai osztályokba sorolja, melyekbe hatóanyag tartalom és veszélyességi fok alapján helyezi el az egyes készítményeket. Az I. osztály a játékos pirotechnikai termékek csoportja (pl. tortagyertya, konfetti ágyú, durranó-borsó…stb), melyek egész évben megvásárolhatóak, tekintve, hogy csak kis mértékben veszélyesek a környezetükre. Az ilyen – I. osztályba tartozó – termékeket a 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják és a használati utasításban foglaltak szerint felhasználhatják. Ezek a készítmények olyan kereskedelmi egységeknél is beszerezhetőek, melyeket nem kifejezetten pirotechnikai termékek forgalmazására létesültek (pl. egy tortára helyezhető tűzijáték cukrászdában is megvásárolható).

A II. és III. osztályba a kis és közepes tűzijátékok tartoznak, melyek veszélyessége és hatóanyag tartalma az előző osztályhoz képest nagyobb mértékű. Ide tartozik például a szilveszterkor közkedvelt tűzforgó, röppentyű, vulkán és a szikraszökőkút is. A kis és közepes tűzijáték termékek (II. és III. osztály) főszabály szerint engedélykötelesek, ám nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül szerezhetik be és birtokolhatják. Felhasználásukra kizárólag december 31-én 18 órától másnap 6 óráig van lehetőség. A hibás, lejárt szavatosságú illetve a felhasználásra nem került tűzijátékokat január 5. napjáig a forgalmazóknak vissza kell szállítani, aki köteles térítés nélkül visszavenni azokat. Január 6. napjától tehát a II. és a III. osztályba tartozó termékek birtoklása és felhasználása – engedély hiányában – tilos és szabálysértésnek minősül. A 2009. december 4-étől hatályba lépett módosítás nyomán néhány II. osztályos készítmény az I. osztályú besorolása alá került, tekintettel arra, hogy ezek többsége nem igényel szakismeretet és a legtöbb állampolgár képes ezek biztonságos működtetésére. A Rendelet kivételként megjelöl néhány közepes tűzijáték terméket (bomba, „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya), melyek december 28. és 31. között sem vásárolhatóak meg engedély nélkül. A jogszabály IV. osztályba helyezi el a veszélyesebb, szaktudáshoz kötött termékeket, míg az V. pirotechnikai osztályba az ipar, a mezőgazdaság körében alkalmazott készítményeket sorolja.

A petárdák használatát tekintve korábban a Rendelet engedékenyebb szabályozást írt elő, és a karácsonytól kezdődően engedélyezte azok megvásárlását, birtoklását, míg a felhasználásukat kizárólag szilveszter éjszakáján tette lehetővé. Később azonban megnőtt azoknak a civil kezdeményezéseknek a száma, melyek a lakosság nyugalma és a háziállatok védelme érdekében kezdeményezték a nagyobb hanghatást keltő pirotechnikai termékek betiltását. Petárdát Magyarországon 2005. november 23-ától – osztályba sorolástól függetlenül – tilos vásárolni, birtokolni, tárolni és felhasználni s a jogszabály e tekintetben idén sem változott.

Pirotechnikai termékek csak a megfelelő engedéllyel rendelkező üzletből vagy a forgalmazó raktárkészletéből szerezhetők be legálisan. A jogalkotó azonban a tűzijáték termékek év végi árusítását bizonyos átmeneti tárolóhelyeken (pl. bevásárlóközpontok mellett elhelyezett konténerekben, építményekben), is engedélyezi feltéve, hogy ezek őrzését az engedélyt kérő biztosítja. A forgalmazó köteles tájékoztatni a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről, mellyel kapcsolatban helyet, időpontot és elérhetőséget is meg kell jelölnie. Magánszemélyek játékos pirotechnikai terméket összesen 1 kg tömegig, míg tűzijáték terméket 3 kg tömegig tarthatnak maguknál. A tárolás feltételeit a Rendelet részletesen szabályozza és a magánszemély birtokosok számára is számos előírást tartalmaz. Ezek alapján:

  • el nem zárt pirotechnikai termék felügyelet nélkül nem hagyható
  • tetőtérben, alagsorban, továbbá tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolható
  • lakásban kiskorú személytől mindig el kell zárni
  • károsodástól, fénytől, csapadéktól vagy sugárzástól szintén távol kell tartani
  • azonnal el kell különíteni a sérült termékeket, melyeket felhasználni is tilos
  • az eredeti gyári formát megbontani vagy a terméket szétszedni tilos
  • a gyújtóhellyel is rendelkező terméket csak a borító védősapkával szabad mozgatni és szállítani.

A hatóságok idén is felhívják a figyelmet arra, hogy a legálisan kapható pirotechnikai termékek magyar nyelvű felirattal és közérthető használati útmutatóval rendelkeznek, továbbá tartalmaznak baleset- és egészségvédelmi előírásokat is.