Szeptemberben elindul Magyarország első kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni ismeretekre szakosodó jogi továbbképzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Az ügyészi hivatásrend és a kapcsolódó jogterületek elismert képviselőinek oktatói közreműködésével 2020 szeptemberében indul el Budapesten az ország első olyan LL.M szintű szakjogász továbbképzése, amely az online bűnözés, a korrupciós és a pénzmosást érintő bűncselekmények felderítésére és megítélésére összpontosít. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, a Deák Ferenc Továbbképző Intézet szervezésében a képzés angol nyelven zajlik, nemzetközi hallgatóság számára is meghirdetve.

A képzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek – hazai és külföldi gyakorló jogászok, hatósági jogászok, nyomozók, ügyészek és bírák – számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban büntetőjogi, büntetőeljárási jogi, kriminalisztikai és kriminológiai) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a 21. századi bűnözés kihívásaira adott korszerű válaszokhoz.

A technikai fejlődés következtében kialakuló új bűnözési formák és módszerek olyan új ismereteket követelnek meg a büntetőeljárásban, amelyek idáig nem szerepeltek jogászképzésben. Az új szakirányú képzés a jogi egyetemi alapokat magasan meghaladva, ám az ott megszerzett ismeretekre épülve foglalkozik mind elméleti, mint aktuális gyakorlati kérdésekkel. A képzés során a hallgatók képet kaphatnak a joggyakorlat válaszaira váró legfontosabb kérdésekről, illetve az ezekre adható alternatív megoldásokról. Ezen alternatívák feltárása és jogi, kriminológiai, valamint gazdasági hatásaik bemutatása szolgáltatják elsősorban a példát a jogi és interdiszciplináris elemzésekhez.

A képzés az elméleti tudás átadása mellett gyakorlat- és problémaorientált készségek fejlődését is segíti. Így konkrét példák, hazai és nemzetközi jogesetek feldolgozásával eléri, hogy a hallgatók majd képesek legyenek önálló jogalkalmazói munkára, a tanult elméletek és módszerek alkalmazásával a releváns tények és összefüggések feltárására, az okozati összefüggések helyes értékelésére és abból megfelelő jogi következtetések levonására.

A képzés négy modulból épül:

1. Átfogó tananyag, amely az uniós jog, a magyar jog és általában az európai kontinentális jog és büntetőjog alapvetéseit ismerteti. (Elsősorban a külföldi hallgatóknak szól.)

2. A korrupciós bűncselekmények vonatkozásában nyújtja a legfontosabb és legújabb, átfogó ismeretanyagot. Témái között szerepelnek a korrupció elméleti és gyakorlati kérdései, az integritásvizsgálatok, valamint a nemzetközi bűnügyi együttműködés.

3. A pénzmosás: foglalkozik a pénzmosás elleni fellépés hazai és nemzetközi eszközeivel, a pénzmosás bűntettének felderítésével és bizonyításával, valamint a vagyon-visszaszerzés kérdéseivel.

4. A hallgatók megismerkedhetnek a kiberbűnözés elleni fellépés lehetőségeivel, a nemzetközi együttműködés kérdéseivel, az informatikai környezetben elkövetett bűncselekmények miatti áldozattá válással, az e-kereskedelem veszélyeivel és az informatikai környezetben elkövetett csalások kérdéseivel.

A kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász képzés magas színvonalának letéteményese a kiváló oktatói gárda. Az oktatók a gyakorlat, valamint az elmélet legkiválóbb képviselői; túlnyomó többségük aktív ügyész, illetve az Országos Kriminológiai Intézet kutatója – ami garancia az friss tudás átadására.

A képzésre külföldi állampolgárok is jelentkezhetnek. A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél, és magas szintű angol nyelvismeret.

A 60 kredites, levelező tagozatos, angol nyelvű képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés esetén) „Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász” szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím valamint az LL.M. cím viselésére jogosít.

A képzésről bővebben az Egyetem honlapján lehet tájékozódni.