2026 júliusára a tőzsdén jegyzett uniós nagyvállalatoknak több nőt kell a vezetőtestületekbe kinevezniük – döntött az Európai Parlament. A nem ügyvezető igazgatói vezető tisztségek 40 százalékát a vezetőtestületekben alulreprezentált nemnek kell betöltenie. A női kvótát nem teljesítő vállalatokat a tagállamoknak szankciókkal kell az új szabályok követésére ösztönöznie. A 250-nél kevesebb főt foglalkoztató kis- és középvállalkozásokra nem vonatkozik az új uniós jogszabály.

Tíz év telt el azóta, hogy megszületett a kedden elfogadott irányelvjavaslat a nők vezetőtestületi tagságáról. A javaslat célja, hogy

2026 júliusára a társaságok nem ügyvezető igazgatói vezető álláshelyeinek legalább 40 százalékát, illetve az összes vezetői poszt legalább 33 százalékát a vezetőtestületekben alulreprezentált nem képviselői töltsék be.

A vezetőtestületi tagságnak továbbra is legfőképpen az érdemeken kell alapulnia. Az új szabályok szerint a kiválasztási eljárásnak átláthatónak kell lennie. Az érintett társaságoknak évente egyszer számot kell adniuk a nemzeti hatóságoknak vezetőtestületeik nemi összetételéről. Amennyiben nem sikerül teljesíteniük a feltételeket, nyilatkozniuk kell arról, hogy hogyan kívánják orvosolni a helyzetet. Ezeket az információkat webhelyükön is közzé kell tenniük, mégpedig könnyen hozzáférhető módon.

A 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató kis- és középvállalkozásokra nem vonatkoznak az irányelv követelményei.

Szankciók

A tagállamoknak hatékony, arányos és elrettentő erejű szankciókat kell alkalmazniuk azokkal szemben, akik nem nyíltan és átláthatóan folytatják le a kinevezési eljárásokat. Ha a társaság nem teljesíti az irányelvben foglaltakat,

egy bírói testület akár érvénytelenítheti is a vezetőtestületi kinevezéseket.

„A beterjesztése után tíz évvel elfogadott irányelv fontos lépés a nemi egyenlőség felé. Végre tisztességes esélyt teremtünk a nőknek arra, hogy vállalatok élére állhassanak és javíthassanak a vállalatirányítás minőségén. A nők újítók, okosak, erősek és sok mindenre képesek. Felszámoljuk a csúcspozíciók megszerzésének útjában álló egyik fő akadályt: a férfiak informális hálózatait. Mostantól a kiválasztási folyamatban minden eddiginél hangsúlyosabb szerepet kap a hozzáértés és az átláthatóság” – nyilatkozta az új irányelv elfogadását követően Evelyn Regner (S&D, Ausztria) társ-jelentéstevő.

„Miközben az irányelv tíz évig a polcon porosodott, az igazgatótanácsok továbbra is elsősorban férfiklubként működtek. Amelyik országban viszont kötelező kvótákat vezettek be, ott jelentősen több nőt neveztek ki top pozíciókba. Ezzel a jogszabállyal a kvótákkal rendelkező országok többé nem a kivételek lesznek, hanem az egész Unióban a nemek egyensúlya válik a normává a jegyzett cégek igazgatótanácsaiban.” – tett hozzá Lara Wolters (S&D, Hollandia) társ-jelentéstevő.

A vitában nem szólalt fel magyar képviselő.

A következő lépések

Miután a Parlament és a Tanács hivatalosan is elfogadta a megállapodást, az irányelv húsz nappal az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően hatályba fog lépni. A tagállamoknak két évük lesz a szabályok átültetésére.

Háttér

Az Európai Bizottság legelőször 2012-ben terjesztett be javaslatot ebben a témában, az Európai Parlament pedig 2013-ban tette közzé tárgyalási álláspontját. A Tanács csaknem egy évtizeden át blokkolta az egyeztetéseket. A foglalkoztatásért és a szociális ügyekért felelős tagállami minisztereknek végül 2022 márciusában sikerült közös álláspontot kialakítaniuk az irányelvjavaslatról. A Parlament és a Tanács tárgyaló küldöttségei között júniusban jött létre a megállapodás.

2021-ben az EU tőzsdén jegyzett legnagyobb vállalkozásainak vezetőtestületeiben mindössze 30,6 százalékos volt a nők aránya. Az egyes tagállamok között jelentős eltérések mutatkoznak (Franciaországban ez az arány 45,3, Cipruson 8,5 százalék). Magyarországon a nők aránya a legfrissebb adatok szerint 10,5 százalék. Még lassan ha javul is a nők aránya a vezetőtestületekben, 2022-ben az uniós tagországok legnagyobb jegyzett vállalkozásait vezető elnököknek vagy vezérigazgatóknak kevesebbm mint 10 százaléka volt nő.