A Magyar Elektronikus Könyvtár jogi szekciójában elérhető a “Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös részének tanulmányozásához” című dokumentum. http://www.mek.iif.hu/…jog/szocjog/ “BEVEZETÉS Jogszabálygyűjteményünket oktatási segédanyagnak szánjuk. Tartalmazza a társadalombiztosítás és az egyéb szociális intézményeinek alapvető szabályait. A közölt jogszabályi anyagból – főként terjedelmi okok miatt – kihagytunk számos olyan mellékletet, kiegészítő rendelkezést, iránymutatást, stb. amelyek a gyakorlati alkalmazás során fontosak ugyan, a Szociális jog oktatásához azonban mellőzhetőnek tűnnek. Ezzel szemben a gyűjteménybe beépítettük a Legfelsőbb Bíróság néhány olyan állásfoglalását, döntését, melyek egy-egy jogszabályi rendelkezés alkalmazásához alapveto fontosságú iránymutatást adnak. A kéziratot 1999 február 28-án zártuk. Az eddig megszületett módosításokat, változásosak beépítettük a kéziratba. a szerkesztő”.