Aktív, jövőorientált, a várható munkaerőhiány megelőzésére alkalmas bevándorlási politikát sürget az Európai Bizottság a tagállamok kormányai elé terjesztett tanulmányában.

A testület az unió lakosságának elöregedése és a munkaképes korúak számának csökkenése miatt látja szükségesnek a bevándorlás ösztönzését. Az ajánlások alapjául szolgáló – 25 tagállam alapulvételével készített – tanulmány szerint a 2000-ben még 303 milliós munkaképes lakossági hányad 2030-ig 280 millióra csökken. Ugyanezen időszak alatt a 65 évnél idősebbek száma 72 millióról 110 millióra emelkedik. A munkaképes lakosság számának csökkenése kedvezőtlenül hat a gazdasági növekedésére, ezért a bizottság kétségesnek tartja, hogy az évenkénti 3 százalékos termelékenységjavulással ellensúlyozni lehet a negatív demográfiai irányzatok hatását.

A testület ugyanakkor – nemzetközi vizsgálatokra hivatkozva – nem lát a munkanélküliségre vonatkozó kedvezőtlen következményeket a jelenleginél aktívabb bevándorlási politika alkalmazása esetén. Sőt, néhány munkaerőhiánnyal küszködő ágazat – például az információs és kommunikációs technológiák, továbbá az egészségügy tekintetében – enyhíthetőnek véli a létező létszámhiányt. Brüsszel elképzelései szerint a bevándorlók képzettsége kiegészítené az itt lakókét, így az őslakosság nem lenne kiszorítva a munkahelyekről.

Ajánlásainak megfogalmazása kapcsán az Európai Bizottság hivatkozik egy amerikai egyetem munkaügyi kutatásaira. A Northeastern University szakemberei rámutattak, hogy az elmúlt évtized gazdasági fellendülésének idején nem lehetett volna bevándorlók nélkül megfelelni a munkaerőpiac jelentős mennyiségi igényeinek. Amikor pedig az évtized elején elkezdődött a konjunkturális lehűlés szakasza, akkor a bevándoroltak közötti munkanélküliség csak 4,9 százalék volt, alig magasabb, mint az USA-ban születettek körében kimutatott 4,4 százalékos arány.

Európában azonban, ellentétben az Egyesült Államokkal, a bevándorlók csak akkor integrálódnak a társadalomba, ha megkapják a szükséges képzést és ha nyelvtanfolyamokon vehetnek részt – hangoztatja a bizottság. Egyúttal biztosítani kell számukra az egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférést. Emiatt ha csak a közvetlen költségeket és pénzügyi hasznokat nézzük, akkor nullszaldósra biztosan nem lehet kihozni a szükséges bevándorlás lebonyolítását – hangoztatja ajánlásában az Európai Bizottság, aláhúzva, hogy áttételes hatásaival együtt azonban már egyértelműen nyereséges lenne ez a folyamat az EU számára. Ha jól menedzselik.