Szeptember végéig az idei évre tervezett 127 milliárd forint iparűzési adóból 102,5 milliárd folyt be Budapesten. A feszített terv teljesítése csak úgy lehetséges, ha tovább szigorítják az ellenőrzéseket és az adóbehajtást, így a nagyobb hátralékok miatt ingatlanok lefoglalására is sor kerülhet.

Az elmúlt években a fővárosi adóhatóság túlteljesítette bevételi tervét. Az idénre várt 127 milliárd forint beszedése azonban a gazdasági növekedés ütemének csökkenése miatt nehéz feladat – tájékoztatott a Főpolgármesteri Hivatal ügyosztályvezetője. Deli Lajos elmondta: a szeptember végéig befolyt 102,5 milliárd időarányosan jobb a tavalyinál.

A romló gazdasági helyzet azonban a mintegy 230 ezer budapesti vállalkozás teljesítményén is meglátszik.

Ebben az évben 3,6 milliárd forintos bevételkiesése volt az önkormányzatnak amiatt, hogy a vállalkozók jelentős számban kértek adóelőleg-mérséklést. Ez azt mutatja, hogy nem nőttek olyan ütemben bevételeik, mint korábban. Ha teljesítményük az év végéig mégis javul, az a december 20-i adóelőleg-feltöltésnél derül majd ki.

Egyelőre azonban az adóapparátus sem tudja megbecsülni az idén még várhatóan befolyó összeget – mutatott rá az ügyosztályvezető. Ebben az évben háromszor annyian adtak be részletfizetési és adófelfüggesztési kérelmet, mint tavaly. A kérelmezők 1,5 milliárd forinttal tartoznak, s december végéig kaptak haladékot.

Október 1-jétől az adóügyosztály – belső kapacitását átrendezve – szigorúbban ellenőriz és a korábbinál is erőteljesebben hajtja be a kinnlevőségeket. Új címen is megpróbálják megtalálni azt a mintegy 16 ezer vállalkozást, amely szeptember közepéig nem vette át az augusztusban kipostázott fizetési meghagyásokat. Ezek az adóalanyok 3 milliárd forinttal tartoznak. Ugyancsak október 1-jétől új hátralékkimutatási rendszerrel dolgoznak: nemcsak a régebbi adósokat tartják nyilván, hanem már azokat is, akik a szeptember 15-i adóelőleg-fizetési kötelezettségnek nem tettek eleget.

Az idén az ellenőrzések során eddig 1,8 milliárd forint adóhátralékot állapítottak meg, ami jelentősen több a tavalyi 700 millió forintnál. A tartósan nem fizetők számlájára csaknem 5 milliárd forint értékben nyújtottak be banki inkasszót. Deli Lajos elmondta: októbertől kezdve a hátralékban lévő, ám az adóhatósággal való együttműködéstől elzárkózó vállalkozások olyan eljárásokra is számíthatnak, amelyeket eddig a fővárosban nem alkalmaztak. Nagyobb tartozások esetén ingatlanok, telephelyek lefoglalását kezdeményezik, illetve helyszíni behajtási eljárások során sor kerülhet ingóságok lefoglalására is.