Az Alkotmánybíróság 2003. október 21-én kihirdetett határozata szerint alkotmányellenesek a rendőrségi törvénynek (Rtv.) a bűnmegelőzési ellenőrzésre vonatkozó rendelkezései. Ugyancsak alkotmányellenes az Rtv. ezen szabályaihoz kapcsolódó belügyminiszteri rendelet valamint a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló törvénynek (Bv.tvr.) a bűnmegelőzési ellenőrzés elrendelésére vonatkozó szabálya is.

Az Rtv-nek az 1999. évi LXXV. törvénnyel történő módosítása teremtette meg annak a lehetőségét, hogy a bíróság egyes esetekben – a rendőrség kezdeményezésére – a három évi szabadságvesztésből szabadult elítélteket egy évre bűnmegelőzési ellenőrzés alá helyezze.

Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a bűnmegelőzési ellenőrzésre vonatkozó szabályok nagymértékben kidolgozatlanok, ami a jogintézmény működését kiszámíthatatlanná és ellenőrizhetetlenné teszi. Az alkalmazással összefüggő egyes részletszabályok hiányoznak, a meglévő rendelkezések pedig a szubjektív, vagy akár az önkényes jogértelmezésnek teret adó, bizonytalan fogalmakat tartalmaznak. Hiányoznak továbbá az eljárási garanciák, s nem megfelelő a jogorvoslat szabályozása sem. A jogintézményre vonatkozó normák gyakorta összeütközésbe kerülnek a büntető anyagi – és eljárás jogi valamint a büntetés-végrehajtási jogi szabályokkal is.

A határozat megállapította, hogy mind az Rtv., mind a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései sértik az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből fakadó jogbiztonság követelményét és alapvető jogok alkotmányosan meg nem engedhető mértékű korlátozásához vezetnek. A szabályozás módja pedig sérti a bíróság és az ügyészség alkotmányos helyzetével és feladataival összefüggő alkotmányi elveket, a bírói függetlenségére vonatkozó alkotmányi követelményeket, s a személyes adatok védelmére vonatkozó jogelvet.

Mindezekre tekintettel a támadott rendelkezéseket az Alkotmánybíróság – a határozat kihirdetésének napjával – megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság ugyanakkor rámutatott azonban arra is, hogy a közrend és közbiztonság védelme olyan alkotmányosan elismert államcélok, amelyek indokolttá tehetik rendészeti eszközök és eljárások alkalmazását. Ezek szükségességéről a jogalkotónak kell döntenie.

A határozat szövege online olvasható az alábbi címen:
http://www.mkab.hu/…06460204.htm