Az APEH tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a 2004. január 1-jétől hatályos adózási jogszabály alapján országosan a 3.000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó 2004. február 1-jétől kizárólag elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával tehet eleget adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adatok tekintetében.

A kötelezettség teljesítéséhez Internetes honlapunkról elérhető ingyenes szolgáltatást biztosítunk és megfelelő számítástechnikai rendszert működtetünk.

Ez az új szolgáltatás az eBEV nevet kapta. Az érintett ügyfeleinket ez irányú kötelezettségükről tájékoztató levélben értesítettük. A levélhez mellékeltünk egy adatlapot, melyen ügyfeleinktől a bevallásaik, adatszolgáltatásaik aláírására jogosultak adatait kérjük be annak érdekében, hogy az elektronikus aláírói tanúsítványokat tartalmazó chipkártyák legyártását már a jogszabály hatálybalépése előtt megkezdhessük, ezzel is biztosítva ügyfeleink számára a jogszabályban előírt kötelezettségeik határidőben történő teljesíthetőségét. Az adatlapot csak a cég törvényes képviseletére jogosult személy írhatja alá! Ilyen személy lehet a vezető tisztségviselő, cégvezető, továbbá az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselettel rendelkező munkavállaló is. A cég törvényes képviselőire vonatkozó szabályokat a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 39-40. §-ai tartalmazzák.

Annak érdekében, hogy a megfelelő számú chipkártyát időben ügyfeleink rendelkezésére tudjuk bocsátani, kérjük, hogy az adatlapot legkésőbb 2003. december 8-ig juttassák el az illetékes APEH igazgatósághoz.

Az aláírási jogosultságok adóhatóság által történő előzetes egyeztetéséhez – a tájékoztató levelünkben meghatározott feltételeknek megfelelően – célszerű az eredeti meghatalmazások, illetve egyéb, az aláírási jogosultság alátámasztásához szükséges dokumentációk hitelesített másolatait csatolni az adatlaphoz. Fontos tudni, hogy az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumokat a kártyák átadásakor be kell mutatni. Ügyfeleinknek gondoskodniuk kell arról, hogy mindenkor legyen érvényes aláírási joggal rendelkező kártyabirtokosuk, ugyanis annak hiányában az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni.

Az elkészült chipkártyát – adategyeztetést követően – a visszaküldött adatlapon megadott aláíró(k)/kártyatulajdonos(ok) várhatóan 2004. január 15-étől kizárólag személyesen veheti(k) át az illetékes igazgatóságon előre egyeztetett helyen és időpontban. Az adózónkénti (maximum) három ingyenesen biztosított chipkártya kiadásával egyidejűleg, térítés nélkül bocsátjuk rendelkezésükre az egy darab kártyaleolvasó berendezést, a telepítéshez szükséges CD-t, valamint egy tájékoztatót a chipkártya használatáról. A kártya átvételét követő teendőikről, illetőleg a technikai feltételekről a későbbiekben honlapunkon részletes információkkal szolgálunk.