Az Alkotmánybíróság megtárgyalja az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a mentelmi joggal összefüggő egyes rendelkezéseit kifogásoló indítványt.

A testület megvitatja a közoktatásról szóló törvénynek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvénynek a kisebbségi intézményekkel kapcsolatos egyes szabályait támadó indítványokat.

Az alkotmánybírók folytatják a családok támogatásáról szóló törvénynek a kismamák jövedelempótló támogatásával összefüggő rendelkezéseit kifogásoló indítvány tárgyalását.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a polgári perrendtartásnak az a szabálya, hogy a bíróság szükség esetén a szemlét karhatalom igénybevételével is foganatosíthatja.

Egy indítványozó a szabálysértésekről szóló törvénynek a tiltott kéjelgésre, illetve a szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalmára vonatkozó rendelkezéseit támadja.