A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint természetbeni juttatásnak minősül a munkáltató által valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított termék vagy szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, feltéve, hogy a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele minden munkavállaló számára ténylegesen is elérhető.

E rendelkezés [Szja tv. 69. § (1) bek. d) pont] alapján nem elegendő, ha a munkáltató a terméket vagy a szolgáltatást minden munkavállalója részére azonos feltételekkel és módon biztosítja, hanem teljesülnie kell azon feltételnek is, hogy a termék, illetve a szolgáltatás az azonos feltételek mellett ténylegesen is elérhető. Az utóbbi feltétel nem teljesül (nem teljesülhet) abban az esetben, ha a munkáltató az alapbér bizonyos mértékű százalékában határozza meg a biztosított termékek és szolgáltatások körét. Az alapbér ugyanis jellemzően eltérő nagyságú, ezért az alapbér meghatározott százaléka mellett az alacsonyabb alapbérrel rendelkező munkavállalók számára ténylegesen nem érhető el minden olyan termék és szolgáltatás, amely a magasabb alapbérrel rendelkező munkavállalók számára biztosított.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint szintén természetbeni juttatás a munkáltató által több munkavállaló részére a kollektív szerződésben rögzítetten, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított termék vagy szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ha a juttatásra jogosultak körét a kollektív szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg [Szja tv. 69. § (1) bek. e) pont]. E rendelkezés egyértelműen a kollektív szerződésre tartalmaz utalást, azaz kizárólag a Munka Törvénykönyvében ilyenként meghatározott szerződés esetében van lehetőség arra, hogy a munkáltató a munkavállalói csoportok között megkülönböztetést tegyen. Más, kollektív szerződésnek nem minősülő belső szabályzatokban meghatározott munkavállalói csoportok esetében a különböző munkavállalói csoportok számára eltérő feltételekkel biztosított ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás nem minősül természetbeni juttatásnak (ez alól kivétel lehet például az üdülési csekk, a sportutalvány, amely a juttatás körülményeitől függetlenül természetbeni juttatás maradt).