Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a rendőrségről szóló törvénynek az élethez való joggal kapcsolatos egyes szabályait kifogásoló indítványt. A testület foglalkozik a legfőbb ügyész interpellálhatóságával összefüggő indítvánnyal.

Az alkotmánybírók elé kerül a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvénynek a bizottságok feladataira vonatkozó egyes szabályait támadó indítvány.

A testület megtárgyalja azt az indítványt, amely szerint alkotmánysértő a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításával kapcsolatos rendelkezése.

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjén szerepel az az indítvány, amely szerint az alkotmányba ütközik a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a kötelező jogi képviselettel kapcsolatos egyik rendelkezése.

Egy indítványozó az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvénynek azt a szabályát vitatja, hogy az eredményes ügydöntő népszavazással hozott döntés kötelező az Országgyűlésre.

Egy másik indítványozó szerint az alaptörvénybe ütközik a Munka Törvénykönyvének a szakszervezet jogaival kapcsolatos egyik rendelkezése.