1. Egy kft. áfa-raktárból értékesít. A kitárolást az eladó kft kérte, így a kitárolási bizonylatot az ő nevére állítja ki az áfa-raktár üzemeltetője. Hogyan alakul az ügylet áfa-beli megítélése?
  2. Az eladó kft árut értékesít. A vevő az árut az áfa-raktárba kérte betárolni. Kérdés: hogyan alakul ezen ügylet áfa-beli megítélése, lehet-e exportnak tekinteni?

Az áfa-törvény 66/J. § (3) bekezdése értelmében termékértékesítéssel esik egy tekintet alá (tehát adófizetési kötelezettséget keletkeztet) a terméknek az áfa-raktárból történő kitárolása, amennyiben az nem kiviteli célú EV-vel történik. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja a terméknek az áfa raktárból történő kiraktározásának napja.

Az áfa-törvény 66/J. § (1) bekezdése értelmében a 12. § szerinti termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással esik egy tekintet alá (vagyis adólevonási joggal adómentes) az a termékértékesítés, amelynek közvetlen következményeként a terméket áfa-raktárba raktározzák be.

  1. A kitárolást az áfa elszámolásban termékértékesítéssel egy tekintet alá eső ügyletként kell szerepeltetni. Amennyiben a kitárolással egyidejűleg a 6-7. § szerint termékértékesítés is megvalósul, a kitárolás címén keletkezett áfa – az áfa-törvény 66/J § (6) bekezdése értelmében – levonható. A kitárolás miatt keletkező áfát az áfa-törvény 66/J § (7) bekezdése értelmében annak kell fizetni, aki kitároláskor tulajdonjoggal rendelkezik (ez praktikusan azt jelenti, hogy az adót a kitárolást kérő fizeti). A kitároláson (mint termékértékesítésen) kívül az eladás is termékértékesítést valósít meg. Ez az értékesítés csak akkor lesz (lenne) adómentes, ha az áfa-törvény 29/A. § a) pontja értelmében Közösségen belüli termékértékesítés valósul meg, illetve termékexport (ez utóbbi esetben mivel kiviteli célú kitárolásról van szó, maga a kitárolás nem minősül értékesítésnek). A belföldre történő értékesítés nem adómentes: az áfa-törvény 69/J. § nem tartalmaz erre az esetre mentesítő előírást. Az értékesítés közvetlen következményeként a termék nem marad az áfa-raktárban, így a mentesség nem vonatkozik erre az esetre. Ezen ügylet áfáját a vevő – a törvényben meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén – levonhatja. A 2005-ös évi áfa-bevallásban magát a kitárolást az adómértéknek megfelelő 5-9. sorokban kell szerepeltetni. Az áfa-raktárban végbement értékesítést és magát a kitárolást ezen kívül az áfa-bevallásban a 30. sorában is kiemelten kell szerepeltetni. A kitárolással egyidejűleg megvalósuló termékértékesítést pedig a ‘rendes’ értékesítés soraiba kell feltüntetni (adómértéktől függően 1-9. sor).
  2. Az áfa-raktárba történő beraktározás nem export. A betárolás a 12. § szerinti, a nemzetközi közlekedéshez és termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítéssel esik egy tekintet alá. Ettől függetlenül igaz, hogy az az értékesítés, amelynek közvetlen következményeként az áfa-raktárba raktározzák be, mentes az adó alól. Az áfa bevallás szempontjából ezek az elvi különbségek azonban nem bírnak jelentőséggel. A áfa bevallás 1. sorában – 2004-ben és 2005-ben egyaránt – exportértékesítést, azzal egy tekintet alá eső termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást kell szerepeltetni, így tehát az áfa raktárba történő beraktározást is itt kell szerepeltetni. Ezen kívül a beraktározást a 30. sorban is kiemelten szerepeltetni kell (részletező sor). Közösségen belülről történő termékbeszerzésből származó áfa-raktárba beraktározott termék esetén a 12. sorban és a 31. sorban is kiemelten szerepeltetni kell.