A franciaországi népszavazás eredménye sajnálatos, de nem végzetes Európa jövője szempontjából. A 25-ök Európai Uniója a jelenleg érvényes szerződések alapján működőképes. A kialakult helyzet elsősorban tehát nem jogi, hanem politikai választ igényel az Európai Unió tagállamaitól és intézményeitől. Nem eltagadható, hogy politikai értelemben a francia “nemek” többsége a Római Szerződés 1957-es aláírása óta a legnagyobb kihívás Európa számára.

A francia választópolgárok döntését tiszteletben tartó higgadt helyzetértékelésre van szükség, olyanra, amely a befelé fordulás helyett az európai együttműködést erősíti. Erre a közelgő csúcsértekezlet június 16-án megfelelő alkalmat kínál. Magyarország a kialakult helyzet megoldásában aktív szerepet kíván játszani, együttműködve a tagállamokkal, az unió soros elnökségével, az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel.

Az Alkotmányszerződés jövője körüli bizonytalanság ellenére számos olyan nagy súlyú kérdés szerepel napirenden, amelyek megoldása közös erőfeszítéseket igényel. Magyarország abban érdekelt, hogy mielőbb kiegyensúlyozott megállapodás jöjjön létre a 2007-2013 közötti pénzügyi perspektíváról. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a közös politikákat, ezen belül a számunkra kiemelten fontos felzárkóztatási programokat meg lehessen valósítani.

Következetesen végre kell hajtani a tagállamok gazdaságának erősödését, a versenyképesség növelését és a polgárok foglalkoztatásának és jólétének javítását célzó lisszaboni programot, valamint az Európai Unió, a tagállamok és minden polgár biztonságát szolgáló Hágai Programot.

A politikai következtetések levonása során a tagállamok mindegyikében elkerülhetetlen a szembesülés azzal, hogy az unió értékeit, politikáit és intézményeit közelebb kell vinni az európai polgárokhoz, akik a bürokratikus Európa helyett, élő, eleven értékközösségben hisznek. Oly módon kell megőrizni az európai szociális modellt, hogy mindeközben meg tudjunk felelni a globalizációból fakadó versenyképességi kihívásoknak.

Az európai integráció eddigi eredményei, közösen vallott értékei, ezek sorában a Magyarország kezdeményezésére az Alkotmányszerződésbe foglalt kisebbségi jogok tiszteletben tartása, a versenyképesség és a foglalkoztatás növelését célzó programok útba indítása biztosítja az alapot ahhoz, hogy az Európai Unió mielőbb megfelelő módon adhasson választ a francia népszavazás eredményéből adódó új kihívásra.