A Koltay Péter egyéni vállalkozó által benyújtott prioritás nélküli igény 2005. február 28-án került nyilvántartásba. A Masco Kft. panaszos 2005. március 17-i dátummal a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján az Inter.net Magyarország Kft. regisztrátornál a TT eljárását kezdeményezte, igényt nem nyújtott be a tárgyi domainre. Az igénylő, Koltay Péter 2005. május 6-án telefaxban fejtette ki az üggyel kapcsolatos álláspontját.

A fenti ügyben a Masco Kft. mint panaszos igényelte a Tanácsadó Testület („TT”) eljárását.

A Masco Kft. kifogásában előadta, hogy mint a Proteco S.n.c. olaszországi cég „kizárólagos magyarországi képviselője (meghatalmazottja)” lép fel, mivel említett partnerének kereskedelmi nevét illetve belföldön jó hírnevet szerzett megjelölését a tárgybani domain igénylés sérti. Hivatkozott továbbá az ISZT Domain Regisztrációs Szabályzatának 2.2.1 pontjára, a tisztességtelen verseny tilalmára, valamint az Európai Bizottságnak a .eu legfelsőbb szintű domain regisztrációs szabályaira vonatkozó 874/2004. sz. rendeletének 21. cikkére, amely a spekulatív és visszaélésszerű .eu domain bejegyzések visszavonását szabályozza.

A panaszos Masco Kft. csatolta a Proteco S.n.c. 2005. március 2-i keltezésű, angol nyelvű nyilatkozatát, amely megerősíti, hogy a Masco Kft. a cég feljogosított magyarországi disztribútora. A nyilatkozat rögzíti, hogy „a PROTECO védjegy, kereskedelmi név és más PROTECO megjelölések magyarországi használata” a Proteco S.n.c. előzetes írásos felhatalmazása nélkül nem engedélyezett. A Proteco S.n.c. kijelenti továbbá, hogy a Masco Kft. [sem] jogosult a PROTECO domain név magyarországi igénylésére.

Az igénylő a kifogás kapcsán előadta, hogy vállalkozása kapunyitó elektronikák gyártásával foglalkozik, és „kínálatának teljességéhez már csak a Proteco S.n.c. választéka hiányzik”. Kijelentette továbbá, hogy „a proteco.hu domain név regisztrációját azzal a szándékkal indítottam, hogy a Masco Kft. várható megszűnését követően majd képviselem a gyártó céget hazánkban” és ez ügyben tolmács segítségével már felvette a kapcsolatot a Proteco S.n.c-vel.

A TT első lépésben azt vizsgálta, minősülhet-e a tárgybani igénylés a Szabályzat alapján prioritással rendelkezőnek. A TT megállapította, hogy a PROTECO név Magyarországon védjegyként vagy cégnévként oltalmat nem élvez, továbbá nem tekinthető kereskedelmi névnek sem, mivel az ehhez szükséges ismertséggel, hírnévvel nem rendelkezik. Mindezekből következik, hogy Koltay Péter igénylése nem prioritásos. A TT megjegyzi, hogy a fentiek alapján termékeknek PROTECO néven szűkebb, kevésbé közismert piaci szegmensben a külföldi gyártó vagy magyarországi disztribútora által történő forgalmazása önmagában nem zárja ki ilyen névnek más javára domainként való delegálását.

Prioritással rendelkező igény hiányában a TT azt vizsgálta, hogy a konkrét ügyben a panaszos és az igénylő által feltárt adatok alapján van-e akadálya a domain igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint “nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan a) jogellenes, vagy b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel vizsgálatot.

Az igénylő érdemi nyilatkozata szerint a domaint kifejezetten a panaszos gazdasági tevékenységének folytatása szándékával, a panaszos cég megszűnése esetén használná. Megállapítható tehát, hogy az igénylés a panaszos jelenlegi, kizárólagos disztribútori státuszához fűződő jogos érdekét sérti.

A TT álláspontja szerint továbbá tisztességtelennek tekinthető az igénylő eljárása annyiban, hogy a termékek márkanevét már az azok gyártójával megkezdett tárgyalások korai szakaszában saját maga számára domain névként kívánja regisztrálni.

Az igénylő nyilatkozatában arra is utalást tesz, hogy a domain használatát egy bizonytalan, későbbi időponttól (a Masco Kft. megszűnését és a gyártóval történt megállapodást követően) kezdené meg. Ez kifejezetten ellentétes a Regisztrációs Szabályzat 1.2.1.4 pontjával: „Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik.”

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint Koltay Péter igénylése annak körülményei ismeretében jogellenes, tisztességtelen és nem azonnali használatra irányul, ezért nem teljesíthető.