Augusztus 11. és 14. között három igazgatóság adóellenőrei a nemzetközi zenei eseményhez kapcsolódóan a bevételek előírásszerű regisztrációjának vizsgálatára, a bejelentés nélkül adóköteles tevékenységet folytatókra, valamint a bejelentetlenül foglalkoztatottak kiszűrésére irányuló ellenőrzéseket végeztek.

A vizsgálatok kiterjedtek Budapest idegenforgalmilag különösen érintett belvárosi (Vár, Lánchíd, Lipótváros, Terézváros, Erzsébetváros, Margitsziget, stb.) területeire, valamint az egyes piacokon árusítókra is.

A rendezvények – szigeti – helyszínén a folyamatos jelenlét biztosítása érdekében Vám- és Pénzügyőrség munkatársaival az ellenőrzések ütemezése előzetesen egyeztetésre került. A vámhatóság napközben, míg az állami adóhatóság délutántól a késő esti órákig végezte a vizsgálatokat. A vizsgálatok mintegy harmadára a délelőtti és kora délutáni órákban a főváros egyéb – fentebb hivatkozott – kiemelt helyszínein került sor.

Összességében 102 db nyugta-, számlaadási kötelezettség betartására irányuló vizsgálat mintegy kétharmadát a szigeti rendezvényen és közvetlenül a rendezvényhez kapcsolódóan a bejárat környezetében, közterületen folytatták le a munkatársak. A Szigeten “normál vendég résztvevőként” napijeggyel tartózkodtak az adóellenőrök, ahol (csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap) naponta végeztek ellenőrzéseket.

Az ellenőrzések 79,4 %-a (81 vizsgálat) zárult valamilyen intézkedést igénylő megállapítással, ugyanakkor az adóalanyok 72,5 %-a (74 esetben) egyáltalán nem adott nyugtát a bevételéről. Az első jelentések alapján számított, a kötelezettség elmulasztása címén kiszabásra kerülő mulasztási bírság összeg várhatóan 6270 ezer forint. Külön említést érdemel a piacokon és a közterületen tapasztalt 80 % körüli mulasztás, mely a számla-nyugtaadási kötelezettség alapvető figyelmen kívül hagyását jelzi.

A kereskedők – a Balatonnál tapasztaltakhoz hasonlóan – vezetik a nyugtát nem adók listáját (84,1 %), őket a szolgáltatók (80,0 %-kal) követik. Az ellenőrzött 2 termék előállító egyike sem adott nyugtát, továbbá a vendéglátók harmadik helye is közel 60 %-os nyugta nem adást tükröz.
A vizsgálatok 78,4 %-ban a társas vállalkozásokat érintette 80,0 %-os megállapítási arány mellett, míg ez az arány a vizsgált egyéni vállalkozások tekintetében “csupán” 72,2 %. Négy személy tekintetében állapította meg a vizsgálat az engedély nélküli adóköteles tevékenység végzését.
16 foglalkoztatónál, 44 munkavállalóra vonatkozóan is adatgyűjtésre került sor. A munkavállalók közül 39 fő munkaszerződéssel, 1 fő tagsági jogviszonyban dolgozó és 4 fő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatásról nyilatkozott. Az adatgyűjtés alá vont foglalkoztatóknál további adategyeztetésekre kerül sor, tekintettel arra, hogy több munkavállaló esetében nem lehetett a helyszínen a foglalkoztatás szabályszerű bejelentésének tényét megállapítani.