A Tanácsadó Testület előtt a 676/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. augusztus 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Szabó Tamás magánszemély igénylése a t-omline.hu domain név vonatkozásában nem teljesíthető.

Indokolás:
Szabó Tamás magánszemély 2005. június 6-án igényelte a t-omline.hu domain nevet prioritás nélkül a Generál Média Kft. regisztrátornál. A domain név várólistán történő közzétételét követően, 2005. június 13-án Dr. Szamosi Katalin ügyvéd nyújtott be kifogást a regisztrátornál a Deutsche Telekom AG jogi képviseletében, amelyhez mellékelte a „t-online” szóösszetételre vonatkozó védjegykivonatát, arra hivatkozással, hogy az igényelt domain név „összetéveszthetőségig hasonló” a fenti védjegyre.

A TT eljárása során nyilatkozatra szólította fel Szabó Tamás magánszemélyt, hogy jelölje meg, hogy milyen szolgáltatást kíván nyújtani az igényelt megjelöléssel. Szabó Tamás válaszában arra hivatkozott, hogy a domain nevet magán célra kívánja használni, és távol áll tőle, hogy a Deutsche Telekom AG szolgáltatásaihoz hasonló szolgáltatást nyújtson a saját web oldalán. Indokai megerősítésére előadta, hogy a becenevéből („Tom”) kialakított „tom line” kifejezés több verzióját is regisztrálni kívánja (például tomline.hu, illetve tom-line.hu).

A TT annyiban értett egyet Szabó Tamás érveivel, hogy a „Tom” becenév, illetve az ehhez kapcsolt „line” kifejezésből képzett domain nevek vonatkozásában nem állapítható meg általános érvénnyel, hogy azok minden esetben a panaszos t-online véjegyére utalnának vagy azzal összetéveszthetők lennének.

A TT több eseti állásfoglalkozásában foglalkozott a „t-” előtaggal kezdődő domain nevek regisztrálhatóságával (például: 10/2004. (VIII. 27.) és 16/2004. (IX. 27.), 20/2004 (X.28), 1/2005(II.9.) és 9/2005 (VII.21) sz. döntések).

A vonatkozó állásfoglalásaiban a TT hangsúlyozta, hogy generális jelleggel nem jelenthető ki, hogy minden „t-” kezdetű domain név összetéveszthető lehet a Deutsche Telekom AG — és leányvállalatai — védjegyeivel illetve szolgáltatásaival.

A „t-omline” kifejezés esetében azonban a TT szerint nyilvánvaló a kiejtésbeli hasonlóság a Deutsche Telekom AG védjegyével és „t-online” néven nyújtott szolgáltatásával. Nem zárható ki továbbá az sem, hogy a Deutsche Telekom „t-online” szolgáltatásait igénybe venni kívánó fogyasztók „elgépelés” útján jutnának el az igényelt domain névvel megjelölt weboldalra.

A fentiek alapján az igénylés teljesítése nagy valószínűséggel megtévesztő lenne, és ezáltal sértené a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontját, mely szerint „nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan […] c) megtévesztő”.

Tekintettel arra, hogy a Deutsche Telekom AG. nem nyújtott be a kifogással egyidejűleg igénylést a „t-omline” domain név vonatkozásában, a TT kizárólag arról döntött, hogy az igénylés teljesítése Szabó Tamás magánszemély részére sértené a Domainregisztrációs Szabályzatot.