Az Európai Bizottság bemutatta javaslatait, amelyek az illegális bevándorlók kitoloncolására egységes szabályokat vezetnének be. Franco Frattini, belügyekért felelős biztos szerint a befogadott menekülteknek hűségesküt kellene tenniük.

Az Európai Bizottság által bemutatott javaslatok egységes szabályozást vezetnének be a menekültügyben és a bevándorlók beilleszkedését illetően is.

Frattini a radikális iszlám nézetek elterjedésének feltartóztatását EU-s hűségeskü letételével képzeli el, amelyben a bevándorlók kijelentik, hogy tisztelik a nemzeti és EU-s szabályozásokat és az Alapvető Jogok Kartáját.

Frattini javaslatában minimum EU standardokat szeretne felállítani az illegális bevándorlók kitoloncolására. A biztos szerint a szabályok nem lesznek ellentétesek az Emberi Jogok Európai Konvenciójával. A bizottsági javaslat szerint az egyik tagállamban hozott kiutasítási döntés az összes többi tagállamban is érvényes lenne és a SIS rendszerben kerülne rögzítésre.

A dokumentumot az Európai Parlamentnek és a tagállamok kormányainak is jóvá kellene hagyniuk, ám Franciaország és Olaszország már jelezte, hogy ellenzi a javaslat néhány pontját.

Szorosabb együttműködés az Unióban a bel- és igazságügy területén az Amszterdami Szerződéssel kezdődött. Az 1999-ben elindított ún. Tamperei Program – mely a tagállamok határőrizeti, menekültügyi, bevándorlási és vízumpolitikájának összehangolását tűzte ki célul – 2004-ben véget ért. A 2004. novemberi tanácsi ülésen megállapodás született program második szakaszának elindításáról. Az úgynevezett Hágai Program célja, hogy a tagállamok 2010-re közös menekültügyi politikát alakítsanak ki.

A Hágai Program további együttműködést tesz lehetővé a menekültügy és a bevándorlás-politika területén, többek között egységesítve a menekültstátusz igénylésének eljárását, a nyomtatványokat, és javaslatot tesz az Európai Menekültügyi Alap felállítására. A Program hangsúlyozza a külső határokon a felelősség megosztását és külön pénzügyi forrásokat nyit a hosszabb schengeni határral rendelkező tagállamoknak. Az úti okmányok egységesítése (a biometrikus azonosítók bevezetése) és a közös vízumpolitika szintén hangsúlyosan szerepel a programban. A fentiekkel összhangban a dokumentum kiemelten foglalkozik a terrorizmus visszaszorításának lehetséges módjaival. A korábbiaknál erősebben jelenik meg a programban a polgári jogi együttműködés, középtávon pedig az eddig teljesen tagállami hatáskörben tartott családjogi, házassági vagyonjogi és örökösödési szabályok harmonizációja is szerepel a napirenden.

A megállapodás szerint a bel- és igazságügy területén minden döntést – ide tartozik a határőrizet, az illegális bevándorlás és menekültügy – minősített többséggel kell meghozni. A szabály alól továbbra is kivételt jelent ugyanakkor a törvényes bevándorlás, amelybe beletartozik például diákvízumok kiadása.

A Hágai Programon alapuló intézkedéscsomagot, amely részletes terveket tartalmaz a terrorizmusveszély, a bevándorlás, a vízumrendszer, a menekültügy, a biztonság, a szervezett bűnözés és a bűnügyi igazságszolgáltatás Közösségi szintű kezelésére, 2005 májusában mutatta be az Európai Bizottság.