Kedden új elnököt választ az Alkotmánybíróság. A jelenlegi elnök, Holló András alkotmánybírói mandátuma november 12-én jár le.

Holló András 2003. augusztus 1-je óta – Sólyom László és Németh János után – a testület harmadik elnökeként tölti be ezt a posztot. Az Alkotmánybíróság a törvény szerint tagjai közül titkos szavazással választ elnököt.

Hétfői teljes ülésén a testület a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénynek a foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezetével kapcsolatos szabályait vitató indítvánnyal foglalkozik, majd folytatja az új felsőoktatási törvény előzetes alkotmányossági vizsgálatát.

Az alkotmánybírók megvitatják azt az indítványt, amely az illetékekről szóló törvény több rendelkezésének az alkotmányosságát kérdőjelezte meg, továbbá azt a beadványt, amely a közhasznú szervezetekről szóló törvény egyik szabályát kifogásolja.

Kedden kerül a testület elé a Büntető törvénykönyvnek a határozott ideig tartó szabadságvesztés leghosszabb tartamával, a feltételes szabadságra bocsátással és a büntetés felfüggesztésével kapcsolatos rendelkezései alkotmányosságát vitató indítvány.

Az alkotmánybírók megtárgyalják azt az indítványt, amely a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló törvény alkotmányosságát vitatja.