Az Európai Bizottság a zenei művek online felhasználásával kapcsolatos ajánlást fogadott el, amely a jogalkotó szándékai szerint az Európai Unió területén általánosságban átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi a szerzői jogvédett zeneművek felhasználására vonatkozó szabályanyagot.

A szabályozás újragondolására elsősorban azért volt szükség, mert a legális oldalakról egyre nagyobb számban letölthető zenei fájlok jogtiszta felhasználása csak egy, az egész Unió területén érvényes egységes szabályozás fennállása esetén valósulhat meg.

Az EU területén érvényes felhasználói engedélyekre vonatkozó szabályanyag kidolgozásában a legkülönbözőbb érdekcsoportok vettek részt. Az előkészítő munkálatok során kikristályosodott véleménykülönbségek például akörül csúcsosodtak ki, hogy vajon előnyös lenne-e egyes közös jogkezelő szerveknek olyan jogosítványokat nyújtani, melyek segítségével azok más jogkezelő szervek által gondozott zeneszámokra vonatkozó engedélyek kiadására is jogosultak lennének; hiányzott továbbá az egyetértés atekintetben, hogy a szerzői jogok birtokosainak jogosítványai közé bekerülhetne-e az EU teljes területén eljáró közös jogkezelő szabad megválasztásának joga.

A különböző álláspontok mérlegelése után a Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szerzői jogbirtokosok és a szerzői jogvédett alkotások kereskedelmi célú felhasználói az általuk előnyösebbnek tekintett felhasználói engedély természetéből kiindulva választhatják meg ezentúl az alkalmazandó felhasználói engedélyeket. Nem szükséges tehát a jövőben az egész Közösségben érvényes közvetlen licenciát beszerezni, mert a területi és egyéb felhasználási korlátozások többek között a jogkezelők egymás közötti együttműködése révén is megszünthethetőek lesznek.

Az új szabályozás révén az európai törvényhozó elsősorban azt kívánja elérni, hogy a felhasználói engedélyek megválasztásával kapcsolatban az érdekeltek megfelelő információkon alapuló döntést hozhassanak.