Az EU-nak az a legutóbbi döntése, mely zöld jelzést adott az őssejt-kutatás finanszírozására, megkongatta a vészharangokat Németországban, ahol máskülönben tilos az efféle tudományos tevékenység.

A döntést követően német politikusok és kutatók is annak a 2002. évi törvénynek a felülvizsgálatát szorgalmazták, amely bár tiltja az őssejtek emberi embrióból történő kinyerését, ugyanakkor az embrionális őssejt-vonalak importját engedélyezi, amennyiben azokat 2002. január 1-je előtt külföldön állították elő.

„Mindig is úgy gondoltam, hogy a 2002. évi kompromisszum elégtelen” – idézte a Financial Times Detlev Gantent, a berlini Charité kórház igazgatóját, aki a Nemzeti Etikai Tanács tagja is egyben. A szakember most abban reménykedik, hogy az EU-döntés új vitákat gerjeszthet a témában.

Németország egyébként az uniós őssejt-vitában azon tagállamok sorához csatlakozott, melyek ellenezték, hogy közösségi pénzeket fordítsanak kutatási célra. Bár ezen országok túlnyomó többségében erős a katolikus egyház befolyása, Németország speciális eset abból a szempontból, hogy itt még élénken élnek a második világháborús náci kísérletek emlékei.

„Németország náci múltja miatt fokozott érzékenység tapasztalható az egyéni jogok megsértése és az élet védelme iránt” – vélekedett Eberhard Schockenhoff katolikus pap, és a freiburgi Albert Ludwig Egyetem professzora.

Ugyanakkor nem kevesen vannak, akik azt állítják, hogy ez a hozzáállás nagyon sokba kerülhet az országnak, mivel így könnyen lemaradhat a bio- és géntechnológia területén. „Az új embrionális őssejt-vonalakat most máshol fejlesztik ki és mi nem használhatjuk őket. És azok a német tudósok, akik külföldön részt vesznek ilyen kísérletekben, törvénysértést követhetnek el” – panaszkodott Helmut Kettenmann, aki egy, a molekuláris orvostannal foglalkozó berlini központ feje.

Mások úgy vélik, hogy az őssejt-kutatásban ellentétes véleményt képviselő két tábornak olyan új közös alapot kell találnia, mely lehetővé teszi, hogy Németország sikeresen részt vegyen a tudományos versengésben, egyúttal azonban fenntarthassa etikai álláspontját.