Az EP magyar pártjainak delegációvezetői, valamint az MKP magyar képviselője és az RMDSZ megfigyelője azt követelik Jean-Claude Trichet-től, az Európai Központi Bank elnökétől, hogy ne akadályozza az euró helyes magyar írásmód szerinti használatát.

Szájer József, Tabajdi Csaba, Szent-Iványi István, Olajos Péter, Duka-Zólyomi Árpád, és Kónya-Hamar Sándor levelükben elfogadhatatlannak tarják, hogy az EKB 2006. decemberi konvergencia-jelentése a Szerződéssel összeegyeztethetelen és megszüntetendő gyakorlatnak nevezi, hogy egyes tagállamokban nem az „euro” elnevezést használják.

„Közismert, hogy a közös valuta nevét az Európai Unió csaknem valamennyi hivatalos nyelvén különbözőképpen ejtik. Az eltérő hangalakok leírására ezen nyelvek többségében történetesen az „euro” írásmód alkalmas. A közös európai fizetőeszköz magyar nyelvben használatos hangalakjának viszont magyarul egyértelműen az „euró” írásmód felel meg. A magyar nyelv sajátossága a hangsúly egyértelmű jelölése, és az is, hogy a szavak végén lévő o-betű hosszú.” -áll a levélben.

A képviselők azzal érvelnek, hogy a magyar nyelv az idegen hangzású valutákat magyarosítja és a magyar köznyelvben a kezdetektől fogva a nyelvileg helyes „euró” forma a használatos. Ráadásul – írják a képviselők – az EKB az 1995. decemberi európai tanácsi határozatra hivatkozik, amely szerint „az európai valutának adott név az euro lesz” és „az egységes valuta nevének az Európai Unió minden hivatalos nyelvén azonosnak kell lennie, figyelembe véve a különböző ábécéket”.

A magyar EP képviselők szerint a magyar ábécé – bár latin betűket használ – jelentősen eltér a többi európai ábécétől, így szerepel benne az ékezettel ellátott „ó” betű is, amelyet ugyanúgy figyelembe kell venni, mint a görög vagy a bolgár ábécé más európai nyelvektől való különbözőségét.

A levélben az aláírók egyszerűen hibásnak nevezik azokat a dokumentumokat (974/98/EK tanácsi rendelet, 2169/2005/EK tanácsi rendelet) amelyek egyes szám alanyesetben az „euro” írásmódot, minden más esetben a magyar helyesírásnak megfelelő ragozott alakot (pl. „euróra”, „euróval”) alkalmazzák.

A képviselők levelükben nehezményezik azt is, hogy a közös európai pénzérméken a legutóbbi bővítés után több mint két és fél évvel is kizárólag a 2004. május 1-je előtti EU-tagállamokat megjelenítő térkép látható.