Az Alkotmánybíróság 2007. január 22-én tartott teljes ülésén titkos szavazással március 11-i hatállyal Dr. Paczolay Pétert választotta meg három évre a testület helyettes elnökének. A jelenlegi helyettes elnöknek, Dr. Erdei Árpádnak március 10-én jár le a kilencéves alkotmánybírói mandátuma.

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 17. § (2) bekezdése szerint „az Alkotmánybíróság elnökét akadályoztatása esetén a helyettes elnök helyettesíti”.

Dr. Paczolay Péter életrajza

Dr. Paczolay Péter 1956. május 20-án született Budapesten. Az Országgyűlés 2006 februárjában választotta az Alkotmánybíróság tagjává. 1980-ban szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1983-tól az ELTE ÁJTK Állam- és Jogelméleti Tanszékén tudományos továbbképzési ösztöndíjas, majd oktató, docens, 1990-2000-ben a Politológia Tanszéken docens. Közben 1992-2000-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem politológia tanszékvezető docense, 1994-98-ban dékánhelyettes. 1989 óta az állam- és jogtudományok kandidátusa, 1999-ben habilitált. 1990–1996-ig az Alkotmánybíróság főtanácsosa, 1996-2000-ig az Alkotmánybíróság főtitkára. 2000-2005-ig a Köztársasági Elnöki Hivatal vezető helyettese, 2005 augusztusától alkotmánybíróvá megválasztásáig a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője volt.