A kormány kiemelt feladatként kezeli a kábítószer-probléma visszaszorítását. Az állami szervek és a civil szervezetek közti eredményes és összehangolt együttműködés érdekében döntött a kabinet a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság átalakításáról. 2007-ben 1,125 milliárd forintos forrást biztosít a kormány a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására.

A kabinet szerdai ülésén fogadta el azt a jelentést, amely a kábítószer-probléma kezelésében 2003–2005. között elért eredményekről szól.

A kormány nemrégiben döntött arról, hogy a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság munkájában a kormányoldalt képviselő tagok mellett a jövőben állandó tagként négy, a kábítószerügyi koordináció stratégiai területeit képviselő, nem kormányzati szervezetek által delegált szakértő is részt vesz. Miután a civil szervezetek közvetlenül jutnak információkhoz a kábítószer-problémával kapcsolatban, ismereteik, tapasztalataik elengedhetetlenül fontosak a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság eredményes munkájához, hiszen a bizottság a kormány javaslattevő, véleményező testülete kábítószerügyekben.

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság feladatköre kiegészül az Európai Unióhoz történő csatlakozásból fakadó, a kábítószerügyekkel kapcsolatos feladatokkal is.

A kormány tegnapi ülésén tárgyalt a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégai program 2003–2005. közötti eredményeiről, eleget téve annak a kötelezettségének, hogy kétévente jelentést készítsen a program megvalósulásáról az Országgyűlés számára. A jelentés kitér arra, hogy a kábítószert kipróbálók száma ugyan növekedett ebben a periódusban, de a növekedés üteme 1995–1999-es időszakkal összehasonlítva nagymértékben lelassult.

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy két év alatt nem történik olyan mértékű elmozdulás a hazai kábítószerhelyzetben, amely indokolná és szükségessé tenné az Országgyűlés tájékoztatását, ezért a kormány döntött arról, hogy a kormány a jövőben háromévenként számol be a parlamentnek a nemzeti stratégia megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról.