E héten a Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett, hogy számba vegye az európai társadalmakban jelenleg tapasztalható szociális realitásokat és tendenciákat. A szociális valóság felmérésének feladatát először 2006 májusában a „Polgárközpontú program” című közleményben vetették fel.

Az ötletet 2006 júniusában az Európai Tanács is jóváhagyta. Célja az, hogy a választók különböző csoportjainak bevonásával megvitassák, milyen tényezők alakítják Európa szociális valóságát. A fenti, mindeddig példa nélküli feladat egy konzultációs dokumentumra, egy Eurobarométer közvélemény-kutatásra és egy külön weboldalra fog épülni. A Bizottság egyelőre csak meghallgatja a véleményeket, nem politikai opciókat vizsgál. A konzultáció eredményeit — amennyiben lehetséges — beépítik a jövőbeli szakpolitikai kezdeményezésekbe, például a szociális menetrend ez év későbbi szakaszában esedékes bizottsági felülvizsgálatába.

A konzultáció kiinduló pontjaként a Bizottság 2007. március 8‑án és 9‑én a Tanács elé terjesztett egy időközi jelentést, amelyet alátámaszt egy, a Bizottság Európai Szakpolitikai Tanácsadó Irodája (BEPA) által készített konzultációs anyag is.

A BEPA által „Társadalmi valóság Európában” címmel készített elemzés, amelyet szerzői: Roger Liddle és Frederic Lerais személyesen jegyeznek, a témák széles skáláját veti fel olyan érdekes módon, hogy a Kollégium bízik benne, az anyag elő fogja segíteni az általuk kívánt széleskörű, elgondolkodtató társadalmi vita kiváltását.

A program elindítását üdvözlő beszédében a Bizottság elnöke, Jose Manuel Barroso a következőket mondta: “”Az Európai Unió célja jelenleg az, hogy a globalitás korában képessé tegye Európa polgárait jólétük, a társadalmi szolidaritás és biztonságuk növelésére. Mindezt nem tehetjük megfelelő módon anélkül, hogy ne rendelkeznénk a társadalmainkban,zajló folyamatok értelmezését segítő, közös hivatkozási kerettel, sem pedig anélkül, hogy közös véleményt alkossunk arról, milyen valószínű hatásai lehetnek az előttünk álló nagy társadalmi kihívásoknak.””

A Hampton Court-i csúcstalálkozón a fent említett kihívásokat Európa vezetői két nagy fejezetre: demográfiai és globalizációs kihívásokra osztották. A közvélemény azóta is egyre nagyobb aggodalommal figyeli a szociális jólétet és méltányosságot érintő kérdéseket. “”A versenyképességgel kapcsolatos modern kihívásokat uniós szinten – helyesen – igen részletesen megvizsgáltuk. Most azonban itt az ideje, hogy Európa társadalmi kihívásait is ugyanilyen figyelmesen vizsgáljuk meg és gondolkodjuk el róluk”” — tette hozzá Barroso elnök úr.