A motorosok 2007. május 1. és szeptember 30. között a D1 kategória 4 napos matrica árának feléért vásárolhatnak elektronikus úton úthasználati jogosultságot. Bevezetésre kerül 2007. április 1-jétől az egy napos matrica a D2 és a D3 kategória számára is, folyamatos jelleggel

A Kóka János által aláírt, az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló GKM rendelet erről intézkedik.

A gazdasági és közlekedési miniszter kézjegyével látta el a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóakról és főutakról szóló GKM rendeletet is, amely meghatározza a díjas és díjmentes utakat, útszakaszokat. A rendeletek a Magyar Közlönyben is megjelennek.

A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló (díjas és díjmentes utak, útszakaszok körét meghatározó) GKM rendelet a korábbi szabályozáshoz képest az alábbi módosításokat tartalmazza:
2007. április 1-jétől a díjfizetési kötelezettség kiterjesztésre kerül:

  • a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nehezebb gépjárművek (D2-D4 kategória) az eddig ingyenes autópálya-szakaszokat és az autóutakat is díjfizetés ellenében vehetik igénybe. Kivételt képeznek az egyes autópályák fővárosi bevezető szakaszai, illetve az M0 autóút.

A személygépkocsik (D1 kategória) az autóutak teljes körét, valamint a rendeletben kijelölt autópálya-szakaszokat díjmentesen használhatják.

  • a 12 tonna megengedett össztömegnél nehezebb gépjárművek (D4 kategória) az országos közúthálózat tervezetben kijelölt szakaszain matricát kötelesek vásárolni. A 12 tonna alatti tehergépjárművek (D2, D3 kategória) számára 2008. január 1-től javasolja a tárca a kiterjesztést. (Az utak listája a GKM honlapján található.)

Folyamatos szakmai tájékoztatás: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a több hónapos jogszabály-előkészítés alatt megkezdett tájékoztató munkát jelenleg is folytatja. A szakmai érdekképviseleti szervezetek az egyeztetések folyamán kaptak és folyamatosan kapnak információt. A GKM arra törekszik, hogy pontos képet és tájékoztatást adjon azokról az elképzeléseiről, amellyel a tárca a díjfizetés rendszerét igazságosabbá kívánja tenni. Az előkészítés során vitára bocsátott jogszabályok már eddig is jó alapot nyújtottak a szervezeteknek tagságuk előzetes felkészítéséhez.

A hazai és külföldi fuvarozók, autósok tájékozódását a határátkelőkön szórólap segíti majd. A változásokról az információk, térképpel együtt, elérhetők lesznek a GKM www.gkm.gov.hu, az ÁAK Zrt. www.autopalya.hu, a Magyar Közút Kht. www.kozut.hu, és az NKH www.nkh.hu honlapján.

Matrica-értékesítés: Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) az új, fizetős főúti szakaszok figyelembe vételével több, mint 200 új töltőállomással bővítette az eddig kb. 600 benzinkutat tartalmazó matricaértékesítő hálózatot. Ennek eredményeképpen minden főút környezetében található értékesítő pont, és ezek nem csak a D4, hanem az összes matricát értékesítik. Kiemelten kezelik a határátkelő-helyeket is.

A most bevezetésre kerülő egy napos matrica a D2, D3 kategória számára nem jelent külön matricát, ők a D4 1 napos matricát használhatják.

Ellenőrzés: A fizetőssé vált útszakaszokon az ellenőrzést az ÁAK Zrt. végzi. A társaság az ellenőrzést az ellenőrző csoportok számának bővítésével, a meglévő eszközök átcsoportosításával, szúrópróbaszerűen hajtja végre.

Az utak kitáblázása folyamatosan történik. Az ellenőrzés egy adott útszakaszon a táblák kihelyezése után kezdődik meg.

Elektronikus matrica-vásárlás: Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló GKM rendelet lehetővé teszi, hogy a motorosok a nyári időszakban (május 1. és szeptember 30. között) a D1 kategória 4 napos matrica árának feléért (765 Ft + a vásárlás díja) elektronikus úton matricát vásároljanak. A rendelet emellett tovább bővíti az elektronikusan teljesíthető díjfizetés lehetőségeit (pl. elektronikus fizetési eszköz POS-terminálon keresztüli használatával).

A rendelet azt is rögzíti, hogy a pótdíjat a fizetésre kötelezett a fizetési felszólítás kézhez vételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

Az egyes díjkategóriákban, a díjakban és azok megfizetésének ellenőrzésében, a pótdíjakban, valamint a matricák típusaiban nem történik változás. A rendelet nem változtat az alanyi díjmentességet élvezők körén sem (pl. fegyveres erők, rendvédelmi szervek, útkezelők).