Közlekedési baleset során nemzetközi elem lehet, ha a károkozó vagy a károsult különböző állampolgárságú, különböző országokban van a szokásos tartózkodási helyük, vagy a gépjárművek különböző országokban honosak és a baleset a felek állampolgárságától és a gépkocsik regisztrációjának helyétől függetlenül harmadik országban is bekövetkezhet.

A tanulmány a több állam jogához kapcsolódó közlekedési balesetek jogalkalmazási kérdéseit vizsgálja. Részletesen ismerteti, hogy milyen szabályok irányadóak a biztosítókat megillető megtérítési igények esetén a joghatóságra, a kollíziós szabályokra, minősítésre, illetőleg hogy egy konkrét magyar-osztrák érintettségű közlekedési balesetben ezen jogszabályok alkalmazása milyen módon történik magyar bíróság előtti eljárásban.

A Szerző bírósági titkár.