Kisinyovban április 12-én megnyílt a Magyar Köztársaság nagykövetségén felállított Közös Vízumkérelem Átvevő Központ. A Központ az érintett országokkal kötött megállapodás értelmében Magyarországra, Ausztriába, Szlovéniába és Lettországba irányuló vízumkérelmeket vesz át.

Az első munkanapon több mint 50 ügyfél jelent meg, melyek egy része a vízumkérelmezéssel, elsősorban is az Ausztriába történő utazással kapcsolatban kért információt.

A Központ első látogatóját Bayer Mihály nagykövet köszöntötte a helyi írott és elektronikus média számos képviselőjének jelenlétében. A megnyitáskor a helyszínen tartózkodott Szlovénia és Lettország konzulja is. A nap folyamán sor került az első vízum kiadására is, melyet egy Lettországba utazó moldáv állampolgár vehetett át.

A magyar kezdeményezésre létrejött Központ hivatalos megnyitójára 2007. április 25-én kerül sor Göncz Kinga külügyminiszter, Franco Frattini az Európai Unió bel- és igazságügyi biztosa és a partner országok, valamint a Moldovai Köztársaság magas rangú képviselőinek jelenlétében.

Az Európai Unió több más tagállama is érdeklődik az együttműködés iránt: Dániával az együttműködési megállapodás aláírására 2007. április 11-én került sor Budapesten, míg Észtország a nyár folyamán kíván csatlakozni.