Az Alkotmánybíróság keddi teljes ülésén folytatja a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését érintő OVB határozatok tárgyalását. A két ellenzéki párt kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 105/2007. (III. 29.) OVB határozata ellen, amely megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

A Fidesz és a KDNP kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 106/2007. (IV. 11.) OVB határozata ellen is. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

Napirendre kerül az Országos Választási Bizottság 107/2007. (IV. 11.) OVB határozata ellen beterjesztett kifogás is. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

Megvitatják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény utólagos normakontrolljára irányuló indítványokat.
Negyedszer tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 577/2006. (X. 22.) OVB határozata elleni kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánk katonai semlegességének érdekében, a Magyar Köztársaság mondja fel NATO-tagságát?”

Egy indítványozó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 19. § (4) bekezdése alkotmányosságát támadta meg.
Foglalkoznak azzal az indítvánnyal, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontja, 30. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 439. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 441. § (2) és (3) bekezdése.
Az alkotmánybírák folytatják az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alkotmányosságát támadó indítvány tárgyalását.

Napirenden lesz a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvénynek az irányított betegellátási modellkísérletre vonatkozó részei, továbbá az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 50. §-a alkotmányosságával kapcsolatos tervezet is.

Egy indítvány szerint alkotmányellenes a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § a) pontja.