Továbbra sincs kész a műsorok sugárzásáról és továbbközvetítéséről szóló új WIPO-szerződés tervezete, mert az annak kidolgozásával megbízott bizottság képviselői az utolsó tárgyalási napokon nem jutottak közös nevezőre néhány alapvető kérdésben.

Tavaly októberben a JogiFórum is beszámolt arról, hogy a WIPO Közgyűlése a korábbi tervezetet visszaküldte az Állandó Bizottság asztalára, mert túl sok kérdést nyitva hagyottnak talált és az Állandó Bizottság idén két ülést szentelt ezek megválaszolására. A csoport résztvevői közt a szerződéstervezet számos pontja tekintetében fennálló egyet nem értés eredményeként azonban a WIPO szerzői jogokkal foglalkozó állandó bizottsága nem lesz képes elfogadásra kész anyagot terjeszteni a szeptemberben ülésező Közgyűlés elé.

A mostani tárgyalások tíz évvel ezelőtt kezdődtek, miután a WIPO elavultnak találta a tárgykört szabályozó 1961-es Római Egyezmény rendelkezéseit. Azóta (többek között a bennfentesek szerint nagyon jó munkát végző Jukka Liedes elnök kitartásának köszönhetően) sikerült a tárgyalásokat életben tartani, de most úgy tűnik, hogy belátható időn belül mégsincs esély kompromisszumra.

Résztvevők beszámolói szerint a második ülésszak utolsó vitája gördülékenyen, de számos kérdést megválaszolatlanul hagyva haladt, egészen addig, amíg az USA delegációja múlt csütörtökön nyilatkozatot bocsátott ki arról, hogy szerintük már egyáltalán nincs esély a tárgyalások eredményes lezárására és azok felfüggesztését indítványozták.

Az utolsó ülésnapon az állandó bizottságnak a Közgyűlés elé kerülő anyag összeállításáról kellett volna döntenie, annak érdekében, hogy meghatározza a záró szavazáson döntést igénylő pontokat. Az ezt érintő vita során azonban a tárgyalásokon részt vevő delegációk újabb és újabb problémákat vetettek fel.

Az egyik legnagyobb ilyen jellegű vitát az ún. „közérdek klauzula” okozta, amely a közérdeklődésre számot tartó információkat tartalmazó jogvédett anyagok esetében bizonyos mértékben korlátozza a továbbközvetítők jogait – a felek semmiképpen sem tudtak megegyezni arról, hogy ez a rendelkezések a preambulumban vagy a törzsszövegben helyezkedjenek el. Ezen túl a szövegben szereplő alapvető meghatározásokhoz is tucatszám érkeztek módosító javaslatok és több tárgyaló fél is előhozakodott azzal, hogy a javaslat mégse legyen majd alkalmazható például a számítógépes hálózatokra.

Egyelőre senki sem tudja, hogy a tárgyalások leállása milyen hatással lesz a Római Egyezmény kiváltására hivatott új szerződés megszületésére – egyesek szerint a kudarc akár a tárgyalások teljes leállását is jelentheti.