Az Alkotmánybíróság a nyári ítélkezési szünet előtti utolsó két teljes ülésén összesen huszonegy tervezetet tárgyal meg. A testület határozatot hoz Sólyom László államfő azon indítványáról, amelyben a köztársaság elnök állami kitüntetés-adományozási jogkörének értelmezését kérte.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezettel.

Szóba kerül a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. § (6) bekezdésének alkotmányossága.

Határozattervezet készült a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 11. § (4) bekezdésével összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Napirendre kerül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés k) pontja, valamint 39. § (2)bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Határozat készül a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról.

Megvitatják a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 19. § (1) bekezdés c) pontja alkotmányosságát támadó indítványt.

Megtárgyalják az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. CXLI. törvény 30. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezetet.

Egy indítványozó a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 205. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 206. §-a, továbbá 207. § (1)-(2), illetve (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát kezdeményezte.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet. Az indítványozó szerint az Országgyűlés 1989. október 23. óta nem határozza meg törvényben az ország társadalmi gazdasági tervét és nem állapítja meg az államháztartás mérlegét.

Napirendre tűzik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdése második mondatrésze alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.
Megbeszélik az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdésével összefüggő, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült tervezetet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, biztosítja-e a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény a bíróság előtti jogérvényesítést a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma, a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma és a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma megválasztásának törvényessége tekintetében.

Szó lesz a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekez­dése, valamint Vízvár Község Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 11/2004. (VIII. 25.) számú rendelete 2. § (1) bekezdése alkotmányosságát elemző tervezetről.

Problematika készült arról az indítványról, amely a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet alkotmányosságát firtatja. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet először tárgyalja a teljes ülés.

Kedden tárgyalják azt a tervezetet, amely azt vizsgálja, előidézett-e az Országgyűlés a bíróság előtti egyenlőséget, továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalmát sértő helyzetet a polgári jogi igény szabályozásával összefüggésben.

Egy társasház közössége az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 74. § (4)bekezdés alkotmányellenességének megállapítását kérte.

Megvitatják a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 2. § (2) bekezdése alkotmányossága tárgyában készült tervezetet.

Határozat készül a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala­mint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 103. § (9) bekezdése első és második mondata Ktv. 27. §-ára utaló szövegrésze alkotmányosságával összefüggésben.

Napirenden lesz az irányított betegellátási rendszer (IBR) bevezetésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet is.