Az Európai Bizottság hivatalosan felkérte Magyarországot arra, hogy módosítsa az italtermékek csomagolására alkalmazandó környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályait. A Bizottság ugyanis úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi rendszer a más tagállamokból származó termékekkel szemben tényleges megkülönböztetést eredményez.

A kérés indokolással ellátott vélemény formájában valósult meg, amely az EK-Szerződés 226. cikkében meghatározott jogsértési eljárás második szakasza. Amennyiben Magyarország két hónapon belül nem tesz az indokolással ellátott véleménynek megfelelő lépéseket, a Bizottság az ügyet az Európai Közösségek Bírósága elé viheti.

Magyarország az italtermékek csomagolására megkülönböztető adózási rendszert vezetett be a felhasznált csomagolás újrahasználható, illetve nem újrahasználható jellege, a csomagolás tartalma, valamint a gazdasági szereplők által megvalósított újrahasználat mértéke szerint.

A rendszer az ital típusa szerint rendkívül különböző célkitűzéseket ír elő a csomagolás újrahasználatára, ami nagyon jelentős különbségekhez vezet az adó kivetése és a mentességi feltételek tekintetében.

A Bizottság támogatja a környezetvédelmi intézkedéseket és nem kérdőjelezi meg a tagállamok szabad választását a csomagolások újrahasználatára épülő rendszerek előnyben részesítése terén. A csomagolások újrahasználatát támogató ilyen politika azonban csak abban az esetben engedélyezhető, ha az nem ellentétes a Szerződéssel és nem részesíti előnyben a nemzeti termékeket a külföldi termékekkel szemben.

Ebben az esetben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Magyarország által alkalmazott kritériumok nem objektívek (jelentős adózási különbség a csomagolás tartalma szerint), megkülönböztetőek (nagyon jelentős adózási különbség az újrahasználat javára az újrafeldolgozással szemben), és ténylegesen büntetik a külföldi termékeket, amelyek csomagolását újrafeldolgozzák, mivel a földrajzi távolsággal összefüggő további költségek miatt az újrahasználat nagyon drága lenne. Az ilyen megkülönböztetés ellentétes az EK-Szerződés 90. cikkével.