Az ORFK nyilvánosságra hozta a Papp-bizottság jelentését, amely a tavaly októberi tüntetések idején történt rendőri intézkedésekről készült. A vizsgálat nem tért ki a több embernek maradandó egészségkárosodást okozó gumilövedékek rendszerbe vételi eljárására, ezt a rendőrség szerint semmi sem indokolta.

Alapvetően törvényesnek nevezte a rendőrség tevékenységét az a jelentés, amelyet a Papp Károly akkori Fejér megyei főkapitány vezette bizottság az október 22. és 25. között a fővárosban végrehajtott rendőrségi akciókról készített. A dokumentumot július 6-án hozta honlapján nyilvánosságra az Országos Rendőr-főkapitányság.

Egyebek mellett megállapították: a Gergényi Péter volt fővárosi főkapitány által készített biztosítási terv több fejezetében nem felelt meg az előírásoknak, valamint a szakmai követelményeknek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nem kellő körültekintéssel és gondossággal járt el a Fidesz-nagygyűlés biztosításának előkészítésében, tervezésében és végrehajtásában. A nagyfokú leterheltség, túlhajszoltság és a létszámproblémák miatt nem történhetett meg a rendőrök váltása, és ezek együttesen járultak hozzá a túlkapások bekövetkezéséhez – áll a jelentésben. “Az október 23-án alkalmazott gumilövedék és könnygázgránát mennyisége és a bevetés módja nem állt arányban a feladatellátás mértékével és veszélyességével.” A Fidesz nagygyűlésével kapcsolatban megállapították: a biztosítás parancsnoka és a rendezvény helyszíni parancsnoka nem intézkedett a rendezvényt megzavarni szándékozók hatékony távol tartásáról, és nem garantálták a gyülekezési jog zavartalan gyakorlását.

A jelentés kitér a Gergényi által október 24-én tartott sajtótájékoztatóra, ahol a bizottság szerint a főkapitány több kérdésben – azonosító jelvény viselése, vipera alkalmazása, rendőrök általi bántalmazások, jogorvoslati lehetőségek – hiteltelenné tette a rendőri tevékenységet, hangvétele és stílusa pedig egyértelműen elhibázott volt. A bizottság azt javasolta, hogy az események vizsgálatáról készült jelentéseket továbbképzés és oktatás keretében dolgozzák fel a rendőri vezetők.

A vizsgálat szempontjai között nem szerepelt a gumilövedékek és kilövésükhöz használt fegyverek rendszeresítésének kérdése, mert az ORFK szerint ezek 1993 előtt kerültek a rendőrség eszköztárába, így rendszeresítettnek tekintendők, semmi sem indokolja új rendszerbe vételi eljárás lefolytatását.