A Bizottság ma az Európai Unióban mobil műholdas szolgáltatásokat biztosító rendszerek kiválasztására vonatkozó javaslatot fogadott el. Az új kiválasztási mechanizmus – amennyiben az Európai Parlament és az EU távközlési minisztereinek tanácsa azt elfogadja – lehetővé teszi, hogy 2009-től Európában akadálytalanul fejlődhessenek az innovatív szolgáltatások, például a mobiltelevízió, a szélessávú adat- és szükséghelyzeti kommunikáció.

„Az egész Európára kiterjedő mobil műholdas szolgáltatásokban hatalmas lehetőség rejlik, gondoljunk csak a mobiltelevízióra, a mindenki számára elérhető szélessávú adattovábbításra, a közvédelemre vagy a katasztrófaelhárításra – mondta Viviane Reding, az EU távközlésért felelős biztosa. – A mobil műholdas szolgáltatások kiválasztásának a Bizottság által ma javasolt, új módszere megfelelő biztonságot nyújt az európai ipar számára ahhoz, hogy beruházzon az új, EU-szerte kiépítendő szolgáltatásokba. Az új módszer abban is segít, hogy az EU periférián fekvő területeinek lefedettségét javítva áthidalja a digitális szakadékot.”

A világűrre és az azt kiaknázó alkalmazásokra alapozó piac teljes értéke világszerte mintegy 70 milliárd EUR, amely évente közel 7%-kal nő. A mobil műholdas rendszerek számos fejlett szolgáltatást kínálnak és a korábban csak veszteségesen kiszolgálható, távol fekvő területeket is elérik.

A műholdas kommunikációra vonatkozó meglévő nemzetközi szabályok azonban nem terjednek ki a szolgáltatás engedélyezésére. A jelenlegi uniós távközlési szabályok értelmében a szolgáltatók kiválasztása alapvetően nemzeti feladat, ebből adódóan a kiválasztás és az engedélyezés megközelítése nemzetenként eltérő. Mindez veszélyeztetheti a páneurópai mobil műholdas rendszerek elterjedését.

Az új mechanizmusra irányuló mai javaslat – ha azt a Parlament és a Tanács elfogadja – biztosítja, hogy a mobil műholdas szolgáltatásoknak Európában 27 helyett egyetlen piaca legyen.

Az érdekeltek és a tagállamok szilárdan támogatják a javaslattal kapcsolatban Unió-szerte folytatandó egyeztetést, mivel a műholdas kommunikáció átnyúlik a határokon, és az egész Európában következetes nemzeti engedélyezési rendszerek jelentős méretgazdaságosságot eredményeznek.

Az egyeztetés eredményeképpen javulni fog a spektrum kihasználtsága és a káros interferencia kockázata is csökken.

A mai javaslat megteremti a Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben megszervezett, egységes, összehasonlításon alapuló kiválasztási eljárás kiindulópontját. Az új mechanizmus bevezetésére vonatkozó, mai bizottsági javaslat elfogadását követően a Bizottság nyilvános pályázati felhívást tesz közzé. A pályázó rendszerek minőségét technikai és kereskedelmi szempontból értékelik. A további értékelési szempontok között a lefedett földrajzi terület nagysága, a fogyasztók számára és verseny tekintetében jelentkező előnyök, a közpolitikai célkitűzések megvalósulása és a frekvenciaspektrum hatékony kihasználtsága szerepel. A kiválasztott szolgáltatók az új uniós határozatban szereplő eljárás alapján országos engedélyeket kapnak.

A ma javasolt új eljárásnak köszönhetően a szolgáltatások kiválasztása és engedélyezése az Unió mind a 27 tagállamában egyformán zajlik majd. Ez biztosabb helyzetet teremt a szolgáltatók számára, és felgyorsítja az Unió egész területén elérhető szolgáltatások létrehozását. Az ide vezető út azonban még hosszú és eléggé rögös. A Bizottság ezért az uniós távközlési szabályok őszi felülvizsgálata alkalmával további kiigazításokat vesz fontolóra (a felülvizsgálattal kapcsolatban lásd IP/06/874). Ezek között olyan általános mechanizmus létrehozására vonatkozó javaslat is szerepel, amelyet a későbbiekben az ugyanígy egész Európát érintő ügyekben is alkalmazni lehetne.

Az uniós kiválasztási folyamat lezárásának időpontjául 2009 elejét tűzték ki annak érdekében, hogy a mobil műholdas szolgáltatások minél hamarabb elindulhassanak a számukra fenntartott 2 GHz-es frekvenciasávokon, és a potenciális pályázók számára garantálható legyen a tisztességes eljárás.

További információ:

A Bizottság által ma elfogadott javaslat teljes szövege és háttérinformáció az alábbi címen található:

http://ec.europa.eu/…ngdetail.cfm?…

http://europa.eu/…sesAction.do?…