Az export-visszatérítési támogatás célja, hogy a mezőgazdasági termékek exportőreinek megtérítse az uniós belső piaci ár és az alacsonyabb világpiaci ár közötti különbözetet. 2006-ban az Unió kb. 2 500 millió eurót költött ezekre a támogatásokra. Azért, hogy visszatérítést csak arra jogosult árura fizessenek ki, illetve a jogosulatlan igényléseket meggátolandó az exportszállítmányokat ellenőrizni kell.

Egy meghatározott mennyiségi és értékküszöb fölött a tagállamok fizikai ellenőrzésnek kell, hogy alávessék ezeknek a szállítmányoknak legalább 5 %-át, továbbá kicserélési ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk azokon a szállítmányokon, amelyeket az Unió területéről történő kilépésük helyén nem vetnek alá fizikai ellenőrzésnek.

A Számvevőszék vizsgálata arra irányult, hogy hogyan működik ez az ellenőrzési rendszer egyes tagállamokban, valamint megvizsgálta, hogy a Bizottság megfelelően felügyeli-e az ellenőrzések végrehajtását, illetve megfelelő lépéseket tesz-e, ha azt nem találja kielégítőnek.

A számvevőszéki ellenőrzés következtetései szerint a belföldi rakodóhelyen végzett fizikai ellenőrzések annyira előreláthatóak voltak, hogy az már csorbította ezeknek az elvileg bejelentetlen vizsgálatoknak az értékét; a tagállamok sok fizikai ellenőrzést végeztek alacsony export-visszatérítési értéket képviselő és alacsony kockázatú szállítmányokon, pedig hasznosabb volna, ha ezek inkább nagyobb visszatérítési értékű, nagyobb kockázatú export-szállítmányokra irányulnának. Egy további ellenőrzési következtetés szerint tisztázni kellene, hogy milyen legyen az ömlesztett szállítmányok fizikai ellenőrzésének módja.

A kicserélési ellenőrzéseket és a fizikai ellenőrzésnek alá nem vetett szállítmányok vámzárral történő ellátásának szabályait illetően a Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy a követendő eljárások különböző értelmezésekre adnak alkalmat, és hogy a feltárt hiányosságok akkor lesznek orvosolhatóak, ha megtörténnek az ehhez szükséges jogszabály-módosítások.
E hiányosságok közül sokra már korábban is rámutatott vagy a Számvevőszék, vagy maguk a tagállamok, illetve a bizottsági ellenőrzések. Ennek ellenére mindmáig nem történtek konkrét jogalkotási javaslatok a hiányosságok kiküszöbölésére, és soká késett a pénzügyi korrekciók alkalmazása azoknál a tagállamoknál, ahol a Bizottság hiányokat tárt fel.

A Bizottság egyrészt rámutat az export-visszatérítések értékének viszonylagos csökkenésére, másrészt elfogadja, hogy amíg ilyen visszatérítések kifizetése folyik, az ellenőrzéseket mindaddig a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell végezni. A Számvevőszék megállapításainak hatására a Bizottság már elindította az arra irányuló folyamatot, hogy az ilyen ellenőrzésekre vonatkozó jogi keretet a feltárt hiányosságok kezelésére alkalmassá tegye.