Október első hetében magyar szempontból a legfontosabb a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága küldöttségének hivatalos látogatása az Európai Bíróságon október 1-jén és 2-án. Ezen túl ítéletet hirdetnek egy csomagolásra vonatkozó közösségi irányelvvel kapcsolatos kérdéskörben, továbbá egy a Quelle-t érintő kicserélt hibás termék használata esetén használati díj fizetésre vonatkozó ügyben.

C-457/05 Schutzverband der Spirituosen-Industrie

Egy 1975-ben született – és azóta többször módosított – közösségi irányelv (a 75/106/EGK irányelv) határozza meg az előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésére vonatkozó szabályokat. Az irányelvben megállapított általános szabály az, hogy a tagállamok nem tilthatják meg az előre csomagolt folyadékok forgalomba hozatalát azok térfogatára vonatkozó kifogásokra hivatkozva.

Az irányelv továbbá úgy rendelkezik, hogy egyes folyadékok csak az irányelv egyik mellékletében meghatározott névleges térfogatok egyikében helyezhetők a piacra. Egyes szeszes italok esetén e nominális térfogatok 0,05, illetve 0,1 literben vannak meghatározva, mely esetekben a forgalmazás nem történhet e két mennyiségi érték közé eső értékű kiszerelésekben. Az Egyesült Királyság és Írország számára azonban, ezen országok eltérő mértékrendszere miatt, az irányelv megengedi a 0,071 literes kiszerelésben történő forgalomba hozatal engedélyezését.

A Diaego cég miniatűr palackokban, 0,071 literes kiszerelésben forgalmaz Baileys-t az Egyesült Királyságban és Írországban. A cég 2004 októberétől Németországban is piacra helyezte a mini Baileys-t, amelyet előzőleg már Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban és Görögországban is minden gond nélkül forgalomba hozott. Németországban azonban a Schutzverband der Spirituosen-Industrie, a német szeszesital-ipar egyes szereplőinek érdekvédelmi szövetsége, keresetet indított a német bíróságok előtt azt állítva, hogy a mini Baileys németországi forgalmazása a vonatkozó jogszabályok által meg nem engedett kiszerelésben történik, így azt meg kell tiltani.

Az ügyben eljáró német bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy az Egyesült Királyságban vagy Írországban jogszerűen előállított és/vagy forgalomba hozott, 0,071 literes kiszerelésű mini Baileys az összes többi EK-tagállamban is forgalomba hozható-e.

Mazák főtanácsnok 2007. június 14-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a vita tárgyát képező mini Baileys valamennyi EK-tagállamban forgalomba hozható.

C-404/06 Quelle

2002. nyarán S. Brüning, saját használatra, egy sütőt vásárolt a Quelle cégtől 524,90 euró értékben. A sütőt a cég 2002 augusztusában szállította le a vevőnek. 2004 januárjában S. Brüning arra lett figyelmes, hogy a sütő belső faláról a zománcréteg elkezdett leválni. Mivel a keletkezett hiba kijavítása nem volt lehetséges, ezért a Quelle még ugyanezen hónapban, megegyezés alapján, kicserélte a sütőt.

A Quelle azonban a hibássá vált készülék majd másfél éven át történő használatáért – a német jog alapján – 69,97 euró használati díj megfizetését követelte a fogyasztótól. S. Brüning ezen összeget megfizette, majd ezután egy fogyasztóvédelmi szövetséghez fordult, amely a kifizetett használati díj kamattal megnövelt összegének
visszatéríttetése mellett azt kéri a német bíróságoktól, hogy tiltsák el a Quellét attól a gyakorlatától, hogy használati díjat számít fel a fogyasztóknak a kicserélt terméknek a kicserélés időpontjáig történő használatáért.

Az ügyben eljáró Bundesgerichtshof azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a német jognak a használati díj követelését lehetővé tevő rendelkezései összhangban vannak-e az Európai Közösség fogyasztóvédelmi jogával, amely szerint a hibás termék kicserélését térítésmentesen és a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.