Az új uniós szabályok megnehezítenék a bűncselekményekhez használható fegyverekhez való hozzáférést, de nem rontanák a fegyvereket törvényesen birtoklók helyzetét. A szigorítanák a fegyverek adásvételét az EU-ban, korlátoznák az internetes érékesítés lehetőségét, elektronikus regisztrációt vezetnének be, és 20 évig őriznék az adatokat. Az EP csütörtökön szavazott.

A Gisela Kallenbach (zöldpárti, német) által jegyzett jelentés csütörtöki elfogadásával (588 igen, 14 nem, 11 tartózkodás) az EP támogatta a Bizottság terveit az 1991-ben életbe lépett, fegyverek megszerzéséről és tartásáról szóló irányelv módosításáról. A felülvizsgált jogszabály már megfelelne az ENSZ-nek a fegyverek illegális gyártásáról és csempészetéről szóló jegyzőkönyvének, amelyet az EU is aláírt 2001-ben.

Az új irányelv szabályozná a lőfegyverek, fegyveralkatrészek és lőszerek birtoklását és harmadik országból történő behozatalukat, továbbá fellépne az illegális gyártás és a csempészet ellen. A szöveg a bűnözők által előszeretettel használt átalakított fegyvereket is lőfegyvernek tekinti. A parlament úgy vélte, hogy a tagállamoknak szigorúan felügyelniük és korlátozniuk kell a telekommunikációs módszerekkel – például az interneten – történő értékesítést, adásvételt.

Hatékonyabb jelölés, nyilvántartás 20 évig

A jobb nyomonkövethetőség érdekében az EP betűjeles és számkombinációs (alfanumerikus) jelölés bevezetését szorgalmazza. A gyártó nevét, a származási helyet, valamint a gyártás évszámát és a sorozatszámot tartalmazó jelölést a fegyver fő alkotó elemén kell elhelyezni.

A képviselők szerint a tagállamoknak az irányelv hatálya alá tartozó lőfegyverek minden azonosító adatát elektronikus adatbázisban kell rögzíteniük. Az EP, figyelembe véve a fegyverek hosszú élettartamát, 20 évig őrizné meg az adatokat. Az Európai Bizottság az ENSZ-jegyzőkönyv minimumkövetelményét követve 10 évet javasolt. A képviselők a nyilvántartásban is többféle adatot tárolnának (típus, gyártmány, modell, kaliber, sorozatszám, a birtokos és az eladó neve, címe stb.).

Információcsere a tagállamok között

A képviselők elősegítenék, hogy a tagállamok tapasztalatot cseréljenek a jelölési technikákról, a szállításról, a helyi jogalkotásról, a fegyverkészletek és elkobzott fegyverek kezeléséről. A gyakori információcsere támogatására, valamint az illegális fegyvergyártás és -csempészet visszaszorítása érdekében a Bizottság létrehozna egy speciális EU-referenciacsoportot, amelynek feladata a lőfegyverek nyomon követése lenne.

Négy kategória

Az új irányelv célja, hogy visszaszorítsa a jogtalan fegyverhasználatot, úgy, hogy ezzel a törvényes felhasználókat ne akadályozza.

Az irányelv a lőfegyverek négy kategóriáját határozza meg (tiltott, engedélyhez kötött, bejelentéshez kötött, és engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött).

A tagállamok a szubszidiaritás elvének megfelelően megtarthatják az irányelvnél szigorúbb nemzeti fegyvertartási előírásaikat. A képviselők ezzel együtt minden tagállamnak azt javasolják, hogy 2012-ig vezessék be a négy kategóriát.

Hatályba lépés, végrehajtás

A hatékonyabb szabályozás és az átláthatóság fokozása érdekében a tagállamoknak nemcsak a Bizottságot, hanem az EP-t is tájékoztatniuk kellene az irányelv betartása érdekében tett intézkedéseikről. A képviselők azt kérik a Bizottságtól, 2015-ig készítsen jelentést az EP számára az irányelv végrehajtásáról.

Az új irányelv 2008 januárjától léphet életbe. A tagállamoknak onnantól két évük lesz arra, hogy nemzeti jogrendszerükbe is átültessék az új szabályokat.