Az Alkotmánybíróság hétfőn tartja idei első teljes ülését. Folytatják a népszavazási kezdeményezések ügyében benyújtott kifogások tárgyalását. Másodszor tűzik napirendre a Fidesz és a KDNP, Nagy Tamás MOSZ-elnök és Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos kérdését.

Hétf n tárgyalja az Alkotmánybíróság azt az indítványt, amelyben a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 92. § (1) bekezdés második mondata és a 112. § (1) bekezdésének „tárgyalás nélkül” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítását kérték.

Megbeszélik a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 114. § (1) bekezdésének alkotmányosságát firtató indítványt.

Napirenden lesz az Országos Választási Bizottság 353/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg–gyógyintézeti ellátásért, jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

Határozattervezet készült az Országos Választási Bizottság 354/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás vizsgálata tárgyában. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, a fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

Napirendre kerül az Országos Választási Bizottság 355/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette.

Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 183/2007. (VII. 23.) OVB határozata ellen is. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézményeik, kórházaik m ködtetésének módjáról a helyi önkormányzatok dönthessenek?”

Napirendre tűzik az Országos Választási Bizottság 172/2007. (VII. 18.) OVB határozta ellen benyújtott kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a helyi önkormányzatok egészségügyi feladataik ellátásának módjáról szabadon dönthessenek?”

Megkérdőjelezték a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 16. § (9) bekezdésének az alkotmányosságát.

Kedden kerül napirendre a Fidesz és a KDNP termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezése. Több kifogást érkezett az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtőív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2002. június 15-i állapot szerint hatályos term földről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót els helyen illesse meg el vásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Másodszor tárgyalják Nagy Tamásnak, a Mező gazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége elnökének termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Kifogások érkeztek az Országos Választási Bizottság 182/2007. (VII. 23.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtőív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg elővásárlási jog term föld vagy tanya vásárlása esetén?”

Szintén másodszor tűzik napirendre Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Több kifogás is érkeztek az Országos Választási Bizottság 173/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtőív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen elővásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Szóba kerül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2006. március 1. napjáig hatályos 209/D. §-a alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet. Határozat készül a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 132. § (5) bekezdése, (1)-(2) bekezdése, valamint (4) és (6) bekezdése, továbbá a köztársasági elnök megválasztásáról szóló 55/2005. (VI. 7.) OGY határozat alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.