Az Bíróság idei első üléshetében egy kiemelt üggyel foglalkozik. 16-án szerdán kerül napirendre a terrorista szervezetek ellenőrzése alatt álló pénzeszközök befagyasztását kimondó rendelet megsemmisítésére vonatkozó beadvány vizsgálata.

C-402/05 P Kadi kontra Tanács és Bizottság

Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerint a Biztonsági Tanács feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása. Az ENSZ tagjai a Biztonsági Tanács határozatait közvetlenül és olyan nemzetközi szervezetekben kifejtett tevékenységük útján hajtják végre, amelyeknek tagjai. A Biztonsági Tanács mind 2001. szeptember 11-ét megelőzően, mind azt követően, több határozatot hozott a Tálibánnal, Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a velük összeköttetésben álló személyekkel és szervezetekkel szemben. A Biztonsági Tanács felhívott minden ENSZ-tagállamot az e személyek vagy szervezetek közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló pénzeszközök és pénzforrások befagyasztására. A Biztonsági Tanács egy Szankcióbizottságot bízott meg az érintett jogalanyok és a befagyasztandó pénzforrások azonosításával, valamint a felmentés iránti kérelmek elbírálásával. E határozatokat a Közösség az érintett személyek és szervezetek pénzeszközeinek befagyasztását elrendelő tanácsi rendeletekkel hajtotta végre. Az érintett személyeket és szervezeteket felvették a rendeletek mellékletét képező listára, amelyet a Bizottság a Szankcióbizottság által végzett aktualizálások alapján rendszeresen felülvizsgál. Az államok emberiességi megfontolásból felmentést adhatnak a pénzkészletek befagyasztása alól. Az Elsőfokú Bíróság előtt több érintett személy és szervezet, köztük a szaúdi Y. A. Kadi kérte e rendeleteknek a megsemmisítését. Az Elsőfokú Bíróság 2005. szeptember 21-én meghozott ítéletében elutasította Y. A. Kadi kereseti kérelmét, aki ezen ítélet ellen fellebbezést nyújtott be az Európai Bírósághoz.