Már több mint 66 ezren választották az adóbevallás egyszerűsített módját, amit az APEH az idén újdonságként ajánl az adózóknak. Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy a megkapott bevallási egységcsomagban lévő nyilatkozattal megbízzák az állami adóhatóságot, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján készítse el a személyre szabott bevallás ajánlatot. A nyilatkozatokat február 16-áig aláírva, kitöltve kell visszaküldeni az APEH-hoz. A válaszborítékon fel kell tüntetni az „NY” betűt a feladó adatai alatt feltűntetni.

Az önadózás újonnan bevezetett formája az egyszerűsített bevallás, az adóhatóság várakozásai szerint népszerűbb lesz elődjénél, az adóhatósági adómegállapításnál. Legalábbis erre enged következtetni a már beérkezett nyilatkozatok száma. Február elejéig ugyanis több mint 66 ezren „voksoltak” aláírásukkal arra, hogy az APEH készítse el a bevallási ajánlatot. Akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, a bevallási egységcsomagban megkapott egyszerű kérdésekből álló nyilatkozatot kitöltik, és aláírva február 16-áig visszaküldik az adóhatóságnak.

Az egyszerűsített bevallás választására szolgáló nyilatkozat ingyenesen beszerezhető bármelyik APEH Ügyfélszolgálati Irodában, emellett letölthető a www.apeh.hu felületről is. Azok az adózók, akik elektronikus úton teljesítik bevallásukat az ügyfélkapun lévő elektronikus tárhelyükre tájékoztatást kaptak a nyilatkozatról.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal felhívja az adózók figyelmét arra, hogy a nyilatkozaton kívül semmi mást, sem számlát, sem bizonylatot nem kell mellékelni a válaszborítékban, mert az APEH a rendelkezésére álló adatok alapján készíti el a bevallási ajánlatokat.

Az egyszerűsített bevallást választhatja az, aki tavaly kizárólag olyan bevallásköteles jövedelmet szerzett, amelyből a kifizető vagy munkáltató adót illetve adóelőleget vont le és nem kért munkáltatói adómegállapítást. Ugyancsak választhatják ezt a megoldást, azok, akiknek ingó vagyontárgy vagy ingatlan értékesítéséből volt az előzőeken túl adóköteles jövedelme. Ugyanígy nyilatkozhat az, akit alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztattak vagy visszafizetendő adókedvezménye keletkezett. A nyilatkozat tájékoztatójából pontos információhoz juthat mindenki.

A február 16-áig visszaküldött nyilatkozatok és az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatok alapján az APEH elkészíti a bevallási ajánlatot, amit április 30-áig kézhez kapnak az adózók. Amennyiben az adóhatóság által elkészített bevallási ajánlatban lévő adatok egyeznek az adózónál lévő igazolásokkal, akkor aláírva kell azt visszaküldeni az adóhivatalnak, és ezzel érvényes adóbevallása lesz. Az igazolásokon túl a 2008. évre szóló bevallás útmutatóját is célszerű az érintett sorokhoz elolvasni a magánszemélyeknek.
Ha az adózó az adatokban eltérést lát, a bevallási ajánlatot javíthatja vagy kiegészítheti, és úgy küldi vissza az APEH-hoz az aláírt bevallást.

A bevallási ajánlat visszaküldésének határideje: 2009. május 20.