Az Európai Bizottság ma két új jogszabályra vonatkozó javaslatot fogadott el, amelyek fokozzák az emberkereskedelem, a gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása, valamint a gyermekpornográfia elleni küzdelmet. Az új javaslatok két 2002, illetve 2004 óta hatályos jogi aktus helyébe lépnek.

Az új javaslatok teljes mértékben megfelelnek a legszigorúbb európai normáknak és biztosítják az áldozatoknak nyújtott hatékonyabb támogatást, valamint a gyermekek szexuális zaklatásáért, illetve emberkereskedelemért felelős bűnözőkkel szembeni keményebb fellépést. A javaslatok ezenkívül kitérnek a gyorsan változó internetes bűnelkövetési technológiákra is.

Jacques Barrot alelnök, a jogérvényesülésért, szabadságért és biztonságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Úgy kívánjuk felépíteni az EU-t, hogy képes legyen kellőképpen megvédeni ezektől a szörnyű bűncselekményektől leginkább veszélyeztetett polgárainkat. Az emberkereskedelem esetében szexuális rabszolgaságba taszított nőkről és fiatal lányokról, vert, bántalmazott, koldulásra és lopásra kényszerített gyermekekről, valamint megdöbbentő körülmények között éhbérért dolgoztatott fiatal felnőttekről van szó. A gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása kapcsán olyan, gyermekek sérelmére elkövetett szörnyű bűncselekményekről van szó, amelyek életre szóló, mély sérülést és fájdalmat okoznak.”

Főbb tények és adatok

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint a világon 1,225 millió embert vált az emberkereskedelem áldozatává a hazájában vagy valamely másik országban. Az emberkereskedelem áldozatainak többségét prostitúcióra (43%) vagy munkavégzésre (32%) kényszerítik. A kikényszerített üzletszerű szexuális kizsákmányolás esetében az áldozatok túlnyomó többsége (98%) nő vagy fiatal lány. A rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy az Unióba irányuló vagy az Unión belüli emberkereskedelem évente több százezer áldozatot érint.

Egyes tanulmányok szerint az európai gyermekek nem elhanyagolható része, alapos tudományos becslés szerint 10–20%-a válik gyermekkorában szexuális zaklatás áldozatává.

2008-ban több mint ezer kereskedelmi célú és mintegy ötszáz egyéb célú, gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló tartalmakat megjelenítő internetes oldalra bukkantak. Ezek 71 %-a az Egyesült Államokban volt bejegyezve. A becslések szerint a gyermekpornográfiát tartalmazó internetes oldalak mintegy 20%-a nem kereskedelmi céllal készült (többségük fájlmegosztó oldal).

A becslések szerint a szexuális elkövetők átlagosan mintegy 20%-a (az elkövetők különböző típusai között nagy eltérések tapasztalhatók) az ítélet meghozatala után ismét bűnelkövetővé válik.

Az új javaslatok

A két, tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat három területen kötelezné fellépésre az uniós tagállamokat: az elkövetőkkel szembeni bűnvádi eljárás lefolytatása, az áldozatok védelme és a bűncselekmények megelőzése területén.

Az emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló javaslat közelíti egymáshoz az egyes nemzeti jogszabályokat, illetve a különböző tagállamokban alkalmazandó szankciókat, és biztosítja, hogy az elkövetők akkor is bíróság elé kerüljenek, ha cselekményüket külföldön követik el. Lehetővé teszi, hogy a rendőrség telefonbeszélgetéseket rögzítsen, beszélgetéseket hallgasson le és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben használatos más hasonló eszközöket vessen be. Annak érdekében, hogy az áldozatok felépüljenek a megrázkódtatásokból, és merjenek tanúskodni az elkövetők ellen, lakhatásban, orvosi ellátásban és szükség estén rendőri védelemben részesülnek. Megvédik őket a büntetőeljárás során felmerülő további sérülésektől, például a kényszerű szexuális kizsákmányolásukkal kapcsolatos élményeiket nem tényekre, hanem összefüggésekre irányuló kérdésekkel vizsgálják. Az áldozatok az eljárás ideje alatt költségmentes jogi segítségnyújtásban részesülnek, amely kárenyhítési igényük érvényesítésére is kiterjed. A javaslat szankciók előírását is támogatja a kényszerített áldozatok szexuális szolgáltatásait igénybe vevő személyekkel és az emberkereskedelem áldozatait kizsákmányoló munkaadókkal szemben. A javaslat ezenkívül független szerveket hoz létre e fellépések nyomon követésére.

A gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemre irányuló javaslat megkönnyíti a gyermekeket zaklató elkövetők megbüntetését, mivel büntetőjogi szankciókat biztosít a zaklatás olyan új formáira, mint az úgynevezett grooming (szexuális kapcsolat létesítésére irányuló felhívás), a gyermekek interneten történő csábítása és zaklatása, gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok megtekintése még abban az esetben is, ha nem töltötték le az adott fájlokat, vagy gyermekek webkamera előtti szexuális pózokban történő bemutatása. Ezentúl a gyermekek zaklatása céljából külföldre utazó „szexturisták” ellen hazatérésük után büntetőeljárást lehet indítani. A kiskorú áldozatokat a bírósági tanúskodáskor nem kell szembesíteni az elkövetővel, így megkímélik őket a további sérüléstől. Ezenkívül kirendelt védő áll a rendelkezésükre. Valamennyi elkövetőt egyedi módon kell elbírálni, és olyan egyéni bánásmódot kell számukra lehetővé tenni, amely biztosítja, hogy ne váljanak bűnismétlővé. Fontos, hogy nemcsak az ítélethozatal szerinti országban, hanem az EU teljes területén érvényt lehessen szerezni az elkövetők olyan tevékenységektől való eltiltásának, amelyek gyermekekkel való kapcsolattartással járnak. A jövőben ezenkívül olyan rendszereket fognak kidolgozni, amelyek letiltják a gyermekpornográfiát tartalmazó internetes oldalakhoz való hozzáférést.

A javaslatot az EU Miniszterek Tanácsa megvitatja, majd elfogadás után a nemzeti jogba ültetik át.

Jacques Barrot alelnök leszögezte: „Üzenetünk egyértelmű: ezek a határt nem ismerő bűncselekmények elfogadhatatlanok a számunkra. Európa továbbra is igyekszik a legszigorúbban és a legnagyobb igényekkel küzdeni ellenük.”