Az Európai Parlament az “új élelmiszerekről” szóló EU-rendelet felülvizsgálatáról szavazott. A képviselők betiltanák a klónozott állatokból készült élelmiszereket, és külön megvizsgáltatnák a nanotechnológiával előállítottakat.

A parlament szerdán, 658 igen, 15 nem, 11 tartózkodó vokssal szavazta meg az újfajta élelmiszerekről szóló jogszabályt.

Újfajta élelmiszernek azok számítanak, amelyeket nem fogyasztottak jelentős mennyiségben az EU-ban 1997 májusa, az erről szóló jogszabály elfogadása előtt. Ide tartozhatnak az újfajta eljárásokkal – például nanotechnológiával – előállított élelmiszerek, de olyanok is, amelyeket eddig is fogyasztottak egyes unión kívüli országokban.

Az Európai Bizottság egyszerűsítené és központosítaná ezen termékek engedélyeztetését, és fokozná az élelmiszerbiztonságot.

Az EP kizárná, hogy klónozott állatok vagy azok leszármazottai bármilyen formában az élelmiszerpiacra kerüljenek. A képviselők ennek érdekében új jogszabály előterjesztését kérik a Bizottságtól.

A képviselők továbbá úgy vélték, jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan módszerek, amelyek lehetővé tennék a nanotechnológiával készített élelmiszerek megfelelő elemzését. Ezeket tovább kell kutatni, de addig is a csomagoláson fel kell tüntetni, hogy az adott élelmiszer nanotechnológia segítségével készült.

Tabajdi Csaba (szocialista) a plenáris vitában azt mondta, a jelenlegi globális élelmiszerválság és a népesség folyamatos növekedése által támasztott kihívások felértékelik, sőt létszükségletté teszik az új megoldások keresését. Ahhoz, hogy 2050-ben a föld 9 milliárd embert is élelmezni tudjon, a technológiai fejlődés által nyújtott lehetőségek, elsősorban a biotechnológia kihasználása elengedhetetlen.

Tabajdi úgy vélte, hogy a nanotechnológia a jövő egyik kulcsa, és Európa súlyos versenyhátrányt szenvedne, ha kimaradna a fejlesztésekből. A képviselő szerint fontos az engedélyezési folyamatot kísérő tudományos, körültekintő vizsgálat, valamint a szigorú címkézési szabályrendszer. A politikus úgy vélte, a klónozott állat leszármazottját nem kellene klónnak tekinteni.

Jelentéstevő: Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL, NL)

Jelentés (A6-0512/2008) – Új élelmiszerek (közös eljárás)

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az új élelmiszerekről

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2009. március 24., kedd