Elfogadhatatlan az a gyakorlat, miszerint a rendőrség által lefoglalt személyes jellegű információkat tartalmazó számítógépet, adathordozókat a tulajdonosok csak jelentős késedelemmel kapják vissza. – hangsúlyozza az adatvédelmi biztos közleményében.

Jóri András egy panaszos beadvány kapcsán arra figyelmeztet, hogy a lefoglalt adathordozókon tárolt információkhoz való hozzáférés – az eljárás sajátosságaira tekintettel – ésszerű időhatáron belül korlátozható csupán.

Panasszal fordult az adatvédelmi biztoshoz egy állampolgár, akinek számítógépét bűncselekmény gyanújával lefoglalta a rendőrség. Ezt követően mintegy fél évig hiába igényelte, hogy a büntetőeljárás lefolytatásához nem szükséges személyes információit visszakaphassa.

Jóri András adatvédelmi biztos a vizsgálat során megállapította, hogy a rendőrség eljárása arra irányult, hogy a vizsgált bűncselekmény körülményeit feltárja és elkövetőinek felelősségre vonását előkészítse. A vizsgálat során a nyomozással össze nem függő adatok tárolásának ideje a szakértői vizsgálat időtartamához igazodik, ami az igazságügyi informatikai szakértők leterheltségéből adódóan több hónap is lehet.

A büntetőeljárásban részt vevő személyek jogaikat a büntetőeljárás szabályai szerint gyakorolhatják. Az érintett információs önrendelkezési jogának gyakorlását a büntetőeljárás korlátozhatja ugyan, de a korlátozás nem mutathat túl azon a célon, amelyet az eljárás szolgál. A hat hónapos késedelem egyértelműen túllépte azt az ésszerű időtartamot, amely a büntetőeljárás sajátosságaival magyarázható – állapította meg a biztos.

Ugyanakkor a biztos megállapította, hogy a rendőrség igazságügyi informatikai szakértőjének vizsgálata során az adatbiztonság követelményei az eljárásban érvényesültek.