Az Európai Bíróságon lehetne hatékonyabban szűrni azokat az ügyeket, amelyekben a nemzeti bíróságok kérdéssel fordulnak a luxembourgi székhely testülethez – vélekedett Paczolay Péter, a magyar Alkotmánybíróság elnöke március 30-án egy luxembourgi szakmai tanácskozáson.

A szimpóziumot az Európai Bíróság szervezte az EU-tagállamok alkotmánybírósági és legfelsőbb bírósági elnökeinek részvételével arról, miként lehetne javítani az Európai Bíróságnál indított, úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárások hatékonyságát. Paczolay Péter kifejtette: nemzeti szinten nem lehet megtiltani, hogy magyar bírák indokolatlan kérdésekkel bombázzák Luxembourgot, legfeljebb valamilyen konzultatív szakértői testületet lehetne létrehozni a Legfels bb Bíróság mellett. Az uniós országok bírái, ha nem tudják eldönteni, hogy valamely ügyben a nemzeti jogon túlmenően uniós jogszabályt is kell-e alkalmazniuk, illetve ha nem biztosak az uniós jogi előírás értelmezésében, akkor – az eljárást felfüggesztve – az Európai Bírósághoz fordulhatnak, előzetes döntéshozatali eljárást kérve. Ennek nyomán Luxembourg megadja az irányadó uniós jog hiteles értelmezését. Ilyen előzetes döntéshozatali eljárásból évente mintegy hatszázat folytatnak le az Európai Bíróságon, ami nem jelent ugyan drámai munkaterhet – összevetésként: az emberi jogok strasbourgi székhelyű európai bíróságán mintegy százezer ügy vár arra, hogy bíró elé kerüljön –, mégis célszerű lenne az indokolatlan, könnyen megválaszolható kérdésektől megkímélni a luxembourgi székhelyű európai bírói fórumot.

A magyar Alkotmánybíróság elnöke elmondta: a szimpóziumon számos elgondolás felmerült, így például az is, hogy az Európai Bíróság mellett működő Elsőfokú Bíróság maga is elbírálhatná a feltett kérdéseket kisebb jelentőségű ügyekben. Azt, hogy az Európai Bíróság absztrakt ügyekre vonatkozó előzetes véleményalkotó tevékenységet is folytasson, Paczolay Péter nem tartja célszerűnek, szerinte ez nem gyorsítaná, hanem inkább lassítaná a döntéshozatalt, hiszen az élet mindig több „svédcsavaros” esetet produkál, mint amire előzetesen és hipotetikusan a bírák gondolhatnak.