A 2009. május 11-től 15-ig, valamint a 18-tól 22-ig tartó munkaheteken a gyógyszertárakban való tulajdonszerzés jogának fenntartása a gyógyszerészek számára, valamint a más tagállamban gyakorlatot szerzett gyógyszerészek hátrányos megkülönböztetése kérdéskörökkel kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A május 11-től május 15-ig és a május 18-tól május 22-ig tartó munkahetek

Bíróság

2009. május 19., kedd

C-531/06 Bizottság kontra Olaszország, illetve C-171/07 Apothekerkammer des Saarlandes és társai & C-172/07 Neumann-Seiwert egyesített ügyek – Ítélethírdetés

[A gyógyszertárakban való tulajdonszerzés jogának fenntartása a gyógyszerészek számára – A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, valamint a tőke szabad mozgása]

Ezek az ügyek elsősorban arra a problémára vonatkoznak, hogy az EK-szerződésnek a letelepedési szabadságra vonatkozó rendelkezéseivel ellentétesek-e az olasz és a német jogszabályok azon rendelkezései, amelyek azt írják elő, hogy kizárólag gyógyszerészek üzemeltethetnek gyógyszertárakat és szerezhetnek részesedést azokban.

A C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyek (Apothekerkammer des Saarlandes és társai) kiváltó oka az az engedély, amelyet Saarland német szövetségi tagállam hatáskörrel rendelkező minisztériuma adott a holland DocMorris részvénytársaságnak arra, hogy az 2006. július 1-jétől egy saarbrückeni gyógyszertárat üzemeltessen fióktelepként. A minisztérium határozatát számos gyógyszerész és azok szakmai egyesületei megtámadták a saarlandi közigazgatási bíróság előtt azzal az indokkal, hogy az összeegyeztethetetlen azzal a német jogszabállyal, amely a gyógyszertárak üzemeltetésének és az azokban való részesedésszerzésnek a jogát kizárólag a gyógyszerészek számára tartja fenn.

A közigazgatási bíróság a Bírósághoz fordult azzal a kérdéssel, hogy az EK-szerződésnek a letelepedési szabadságra vonatkozó rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes az ilyen jogszabály.

A C-531/06. sz. ügyben (Bizottság kontra Olaszország) a Bizottság többek között annak megállapítását kéri a Bíróságtól, hogy az Olasz Köztársaság – mivel a magángyógyszertárak üzemeltetését és az azokban való részesedésszerzést kizárólag a gyógyszerészek számára tartotta fenn – megsértette a közösségi jogból eredő kötelezettségeit.

Bot főtanácsnok 2008. december 16-án megtett indítványában úgy vélte, hogy a gyógyszertárak üzemeltetésének és az azokban való részesedésszerzésnek a joga fenntartható kizárólag a gyógyszerészek számára. A főtanácsnok álláspontja szerint az ilyen szabályt előíró olasz és német jogszabályokat a lakosság gyógyszerekkel való megfelelő ellátása biztosításának célja igazolja.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. december 16. (C-531/06. sz. ügy)
A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. december 16. (C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyek)

C-570/07 Blanco Pérez és Chao Gómez & C-571/07 Blanco Pérez és Chao Gómez egyesített ügyek – Tárgyalás

[Gyógyszertárak üzemeltetési jogának odaítélése – Más tagállamban gyakorlatot szerzett gyógyszerészek hátrányos megkülönböztetése – Letelepedés szabadsága]

Ezen ügyek is a gyógyszertárak üzemeltetési jogának megszerzésére vonatkoznak. A helyszín ezúttal Spanyolország Asztúria nevű tartománya, ahol a helyi szabályozás az üzemeltetési engedélyek kiadása során előnyben részesíti azokat a gyógyszerészeket, akik a tartományban szereztek szakmai gyakorlatot. Az e szabályozást kifogásoló gyógyszerészek indítottak kereseteket a spanyol bíróságok előtt, akik azt kérdezik az Európai Bíróságtól, hogy a más spanyol tartományokból és más EU-tagállamokból érkező gyógyszerészek asztúriai patikaüzemeltetési lehetőségét korlátozó rendelkezések összhangban vannak-e a közösségi joggal.

Háttéranyagok
Háttéranyagok