Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 27. § (8) bekezdés b) pontjában szereplő „feltéve, ha azt a gazdasági tanács tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával meghozott véleménye támogatja,” szövegrész alkotmányossági vizsgálatával.

Határozat készül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Napirendre tűzik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát kifogásoló indítványokat.

Megtámadták a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Megvitatják a fegyveres erők hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 289. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 305/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Cs. Zs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy gyógyszertárban csak gyógyszereket lehessen árusítani?

Egy indítványozó kifogással élt az Országos Választási Bizottság 11/2009. (I. 9.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta az S. P. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Népszavazási kérdés, sorsdöntő – Akarja-e ön hogy a Magyar Köztársaság államforma Magyar Demokratikus Királyság államformára változzék és ezáltal tagja legyen a Szentkirály Népközösségének, elfogadja-e ön Magyarország demokratikus királyának és Szentkirály Népközössége demokratikus királyának Svoren Pétert és a XVI. Dalai Lámát?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 27/2009. (I. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a T. E. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a gázszolgáltatás háztartási (lakossági) fogyasztói számára a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését követően ne kelljen csatlakozási díjat fizetni?”

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 38/2008. (II. 6.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a gázszolgáltatás háztartási (lakossági) fogyasztói számára a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetéséhez ne kelljen a mérőórát leszereltetni?”

Kedden kerül napirendre az a határozattervezet, amely az Országos Választási Bizottság 20/2008. (I. 8.), 21/2008. (I. 8.), 22/2008. (I. 8.) 23/2008. (I. 8.) és 24/2008. (I. 8.) OVB határozatai ellen benyújtott kifogásokat vizsgálja.

Szó lesz a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetről.

Megkérdőjelezték a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 20/A. §-ának az alkotmányosságát.

Egy indítványozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII., törvény 35. § (3) bekezdésének alkotmányosságát támadta meg.

Megbeszélik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatával összefüggő határozattervezetet.

A keddi teljes ülés végén öt végzéstervezetről is tárgyalnak.